Kliento inicijuojamas kredito pervedimo pranešimas siunčiamas į mokėtojo banką, prašant nurašyti lėšas iš mokėtojo sąskaitos ir pervesti į gavėjo sąskaitą. Pranešimas taip pat gali būti naudojamas kredito pervedimą inicijuojančiai šaliai turint įpareigojimą siųsti mokėjimo nurodymą mokėtojo vardu. Banko teikiamas sąskaitos išrašo pranešimas siunčiamas sąskaitos savininkui, pateikiant visas sąskaitoje įvykdytas operacijas už pasirinktą praeities laikotarpį.

Kiekvienas kredito pervedimo pranešimo elementas remiasi ISO20022 XML standarto „pain.001.001.03“ (CustomerCreditTransferInitiationV03) pranešimo elementų apibrėžimais.

Pranešimo elementų aprašymą galite rasti Čia.

Pavyzdinį .xml failą rasite Čia.

Simbolių rinkinys

Simbolių rinkinys – tai aibė ženklų, kuriuos galima naudoti pranešimų elementuose. ISO 20022 XML pranešimai pritaikyti įvairiakalbei aplinkai. Ženklams koduoti naudojamas UTF-8. Bankai ir jų klientai privalo palaikyti lotynų ženklų rinkinį, kuris plačiai naudojamas tarptautinėje komunikacijoje. Visuose SEPA reikalavimus atitinkančiuose tarpuskaitos namuose leistini tokie ženklai:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , ‘ + Tarpas

Visi kiti UTF-8 koduotės simboliai siunčiamuose ir gaunamuose mokėjimuose yra konvertuojami pagal EMT rekomenduojamą Konversijos lentelę.

Pranešimų struktūra

XML dokumentas yra aprašomas schema, parašyta specifine XSD kalba (angl. XML Schema Definition). Šios schemos aprašo dokumento žymas (XML Tag), jų struktūrą ir eilę. Taipogi gali nurodyti kodus, kurie leidžiami tam tikriems duomenims, ar duomenys privalomi / neprivalomi, galimų atvejų (ar pasikartojimų) skaičių ir t. t.).

Duomenų bylos, kurioje yra pranešimas pain.001.001.03, struktūra:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd">
  <!-- Content of the message -->
</Document>

Duomenų byloje turi būti vienintelė žyma, kurioje yra vienintelis XML pranešimas, nebent mokėjimo paslaugų teikėjas ir klientas susitaria kitaip.

Pranešimo turinį sudaro šios dalys:

 • Group Header - šis blokas privalomas ir gali būti tik vienas. Jo sudėtyje yra savybių visuma, bendra visoms atskiroms operacijoms, įtrauktoms į šį pranešimą (pvz.: pranešimo sukūrimo data ir laikas, pranešimą sudarančių operacijų skaičius ir kt.).
 • Payment Information - šis blokas privalomas ir gali būti pasikartojantis. Jo sudėtyje yra debetuojamai mokėjimo nurodymo pusei priskiriamas savybių rinkinys, kuris nurodomas inicijuojant kredito pervedimą (pvz.: mokėtojo pavadinimas, operacijos rūšis ir kt.).
 • Transaction Information - šis blokas privalomas ir gali būti pasikartojantis. Jo sudėtyje yra elementų aibė, naudojama pateikti atskiros operacijos informaciją pranešime. Čia nurodomas gavėjas, mokėjimo paskirtis ir kt.

Payment Information ir Transaction Information blokų skaičius nurodomas Group Header bloke.