Formato paaiškinimas

 • * – Privalomas laukas
 • C – Simbolių laukas
 • YYYY – Keturi metų skaitmenys
 • MM – Būtinai du mėnesio skaitmenys
 • DD – Būtinai du dienų skaitmenys
 • N – Skaitmenų laukas

Bendri reikalavimai

 • Nurodomi maksimalūs laukų ilgiai
 • Kiekvienas laukas skiriamas simboliu TAB (#9)
 • Bylos plėtinys priklauso nuo dokumento tipo (vardas nesvarbu)
 • Vieno pervedimo informacija turi būti vienoje eilutėje
 • Valiutos raidinis kodas pagal ISO standartus
 • Tekste naudojama UTF-8 kodų lentelė

Bylos plėtinys turi būti taresis (pavadinimas nesvarbu). Pavyzdžiui, international.taresis.

Eil. nr.
Pavadinimas
Dydis
Pastabos
1
Numeris
C10*
Pervedimo unikalus numeris
2
Data
C8
Formatas: YYYYMMDD
3
Operacijos atlikimo data
N6
Formatas: YYYYMMDD
4
Mokėjimo rūšis (prioritetas)
N1*
Galima reikšmė:
1 – Paprastas
2 – Skubus
3 – Labai skubus
5
Valiuta
C3*
Valiutos kodas pagal ISO standartus
6
Debeto valiuta
C3
Internete nenaudojamas
7
Suma
N14*
Centai neatskiriami tašku ar kableliu. Vietoje 50,25 rašoma 5025
8
Mokėtojo sąskaita
C35*
Mokėtojo sąskaita
9
Kredito įstaigos, kurios prašymu vykdomas pervedimas, BIC
C11
-
10
Korespondento banko SWIFT
C11
Banko korespondento SWIFT kodas. Rašomas didžiosiomis raidėmis. Būna 8 arba 11 simbolių dydžio
11
Gavėjo banko sąskaita korespondentiniame banke
C34
Banko korespondento sąskaita
12
Korespondento banko pavadinimas1
C35
Korespondento banko pavadinimas
13
Korespondento banko pavadinimas2
C35
Korespondento banko pavadinimas
14
Korespondento banko adresas1
C35
Korespondento banko adresas
15
Korespondento banko adresas2
C35
Korespondento banko adresas
16
Gavėjo banko SWIFT
C11
Banko SWIFT kodas. Rašomas didžiosiomis raidėmis. Būna 8 arba 11 simbolių dydžio
17
Gavėjo banko kodas
C34
-
18
Gavėjo banko kodas1
C35*
Gavėjo banko pavadinimas dedamas į 2x35 simbolių laukus
19
Gavėjo banko pavadinimas2
C35
Gavėjo banko pavadinimas dedamas į 2x35 simbolių laukus
20
Gavėjo banko adresas1
C35
Banko adresas dedamas į 2x35 simbolių laukus
21
Gavėjo banko adresas2
C35
Banko adresas dedamas į 2x35 simbolių laukus
22
Gavėjo sąskaita
C35*
Gavėjo sąskaita
23
Gavėjo pavadinimas1
C35*
Gavėjo pavadinimas dedamas į 2x35 simbolių laukus
24
Gavėjo pavadinimas2
C35
Gavėjo pavadinimas dedamas į 2x35 simbolių laukus
25
Gavėjo adresas1
C35*
Gavėjo adresas dedamas į 2x35 simbolių laukus
26
Gavėjo adresas2
C35
Gavėjo adresas dedamas į 2x35 simbolių laukus
27
Mokėjimo ypatumai1
C35
Mokėjimo paskirtis. Dedama į 4x35 simbolių laukus
28
Mokėjimo ypatumai2
C35
Mokėjimo paskirtis. Dedama į 4x35 simbolių laukus
29
Mokėjimo ypatumai3
C35
Mokėjimo paskirtis. Dedama į 4x35 simbolių laukus
30
Mokėjimo ypatumai4
C35
Mokėjimo paskirtis. Dedama į 4x35 simbolių laukus
31
Užsienio banko mokesčiai
C1*
Galima reikšmė:
1 – Tik mokėtojas
2 – Ir mokėtojas, ir gavėjas
3 – Tik gavėjas
32
Gavėją informuoti teleksu
C1
Galima reikšmė:
0 – Neinformuoti
1 – Informuoti
33
Gavėją informuoti telefonu
C1
Galima reikšmė:
0 – Neinformuoti
1 – Informuoti
34
Telefono numeris informavimui
C20
-
35
Komisinių mokesčių sąskaita
C20*
-
36
Komisinių mokesčių sąskaitos valiutos raidinis kodas
C3*
-
37
Banko tarpininko SWIFT
C11
Internete nenaudojamas
38
Banko tarpininko pavadinimas
C70
Internete nenaudojamas
39
Banko tarpininko pavadinimas
C35
Internete nenaudojamas
40
Archyvo kodas
C50
Internete nenaudojamas