Bendra informacija

Galite peržiūrėti visus gautus 'callback', bei jūsų sistemos duotą atsaką.

bank.paysera.com -> Projektai ir veiklos -> Gauti mokėjimai -> Info ženkliukas prie specifinio mokėjimo.

Čia jūs rasite url adresą, kuriuo buvo siųstas 'callback', taip pat jūsų sistemos atsaką. Galite panaudoti šį url, norint rankiniu būdų iškviesti 'callback'.

Visuomet tikrinkite perduodamą apmokėjimo statusą - tik status reikšmė 1 reiškia, kad apmokėjimas įvykdytas sėkmingai.

Patikrinkite, ar mokėjimas nėra testinis (pagal status parametrą), ar paslauga už šį užsakymą dar nesuteikta (pagal orderid parametrą), patikrinkite, ar sutampa siunčiama ir prie užsakymo išsaugota apmokėjimo kaina ir valiuta.

Callback struktūra

Paysera atsakymą siunčia Jūsų nurodytu callbackurl adresu. Prie jūsų nurodyto callbackurl pridedami papildomi GET parametrai, kurių sąrašas su aprašymais pateiktas žemiau. Visi šie parametrai perduodami su prefiksu callbackurl.

Callback parametrai

Parametras
Aprašymas
projectid
Unikalus projekto numeris. Tik patvirtinti projektai, gali priimti įmokas.
orderid
Užsakymo numeris iš jūsų sistemos.
lang
Galima nurodyti naudotojo kalbą (ISO 639-2/B: LIT, RUS, ENG ir pan.). Jeigu tokios kalbos Paysera nepalaiko bus parinkta kalba pagal lankytojo IP adresą arba anglų kalba pagal nutylėjimą.
amount
Suma centais, kurią klientas turi apmokėti.
currency
Mokėjimo valiuta (pvz. USD, EUR ir pan.), kuria pageidaujate, kad klientas mokėtų. Jeigu nurodyta valiuta per pasirinktą mokėjimo būdą negali būti priimta, sistema automatiškai pagal dienos kursą konvertuos į palaikomą valiutą. Atsakyme į Jūsų svetainę bus paduoti payamount ir paycurrency.
payment
Mokėjimo būdas. Jei nurodytas, mokėjimas bus atliekamas konkrečiai per tą mokėjimo būdą. Jei nenurodytas, vartotojui bus pateikiama galimų mokėjimo būdų lentelė. Mokėjimo būdus galite gauti ir realiu laiku, naudojantis WebToPay biblioteka.
country
Mokėtojo šalis (LT, EE, LV, GB, PL, DE). Nurodžius šalį mokėtojui iš karto pateikiami mokėjimo būdai, kurie galimi toje šalyje. Jeigu šalis nenurodoma, sistema pagal mokėtojo IP adresą nustato jo šalį. Mokėtojui paliekama galimybė pasikeisti šalį.
paytext
Mokėjimo paskirtis, kuri matosi darant pavedimą.
name
Mokėtojo vardas, gautas iš mokėjimo sistemos. Siunčiamas tik jeigu mokėjimo sistema tokį suteikia.
surename
Mokėtojo pavardė, gauta iš mokėjimo sistemos. Siunčiamas tik jeigu mokėjimo sistema tokį suteikia.
status
Mokėjimo statusas:
0 - Apmokėjimas neįvyko
1 - Apmokėta sėkmingai
2 - Mokėjimo nurodymas priimtas, bet dar neįvykdytas
3 - Papildoma mokėjimo informacija
4 - Mokėjimas buvo atliktas, tačiau patvirtinimas apie gautas lėšas nebus išsiųstas.
test
Parametras, kuriam esant galima testuoti sujungimą, tokiu būdu apmokėjimas nevykdomas ir rezultatas grąžinamas iš karto, tartum būtų sumokėta.
payment_country
Mokėjimo būdo šalis. Jei mokėjimo būdas yra aptarnaujamas daugiau nei vienoje šalyje (tarptautinis) - parametras nesiunčiamas. Šalis pateikiama 2 simbolių (ISO 3166-1 alpha-2) formatu. PVZ.: LT, PL, RU, EE.
payer_ip_country
Mokėtojo šalis, kuri nustatoma pagal mokėtojo IP adresą. Šalis pateikiama 2 simbolių (ISO 3166-1 alpha-2) formatu. PVZ.: LT, PL, RU, EE.
payer_country
Mokėtojo šalis, kuri nustatoma pagal mokėjimo būdo šalį, o jeigu būdas yra tarptautinis pagal mokėtojo IP adresą. Šalis pateikiama 2 simbolių (ISO 3166-1 alpha-2) formatu. PVZ.: LT, PL, RU, EE.
p_email
Pirkėjo el. paštas privalomas. Jeigu adresas nebus gautas, kliento bus prašoma jį įvesti. Šiuo adresu Paysera sistema informuos mokėtoją apie apmokėjimo būklę.
payamount
Suma centais, kurią pervedė. Gali skirtis jeigu buvo konvertuota į kitą valiutą.
paycurrency
Mokėjimo valiuta (pvz. USD, EUR ir pan.), kurią pervedė. Gali skirtis nuo tos kurios prašėte, jeigu pasirinktas mokėjimo būdas negalėjo priimti prašomos valiutos.
version
Paysera mokėjimų sistemos specifikacijos (API) versijos numeris.
_ss2
Parametras, kurio pagalba yra tikrinama ar iš mūsų serverio gavote atsakymą. Tai aukščiausio patikimumo lygio tikrinimo būdas.
_ss1
Parametras, kurio pagalba yra tikrinama ar iš mūsų serverio gavote atsakymą. Tai žemesnio nei _ss2 patikimumo lygio tikrinimo būdas. Atsisiųskite skripto pavyzdį Iš čia .