Klaidos kodas
Klaidos aprašymas
Daugiau informacijos
0x1
Mokėjimo suma per maža

Mokėjimo užklausoje panaudoto amount parametro vertė yra per maža pasirinktam mokėjimo būdui. Kai kurie mokėjimo būdai leidžia apmokėjimą tik nuo tam tikros sumos.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Įsitikinkite, kad mokėjimo užklausoje pateikto parametro amount vertė nėra per maža ar perdidelė. Norėdami gauti daugiau informacijos apie sumos amount limitus nurodytam mokėjimo būdui, žr. skyrių Mokėjimo būdai .

0x2
Mokėjimo suma per didelė

Mokėjimo užklausoje panaudoto amount parametro vertė yra per didelė pasirinktam mokėjimo būdui. Kai kurie mokėjimo būdai leidžia apmokėjimą tik iki tam tikros sumos.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Įsitikinkite, kad mokėjimo užklausoje pateikto parametro amount vertė nėra per maža ar perdidelė. Norėdami gauti daugiau informacijos apie sumos amount limitus nurodytam mokėjimo būdui, žr. skyrių Mokėjimo būdai .

0x3
Pasirinkta valiuta negalima

Mokėjimo užklausoje pateikto currency parametro vertė negalima su nurodytu mokėjimo būdu. Kai kurie mokėjimo būdai leidžia naudoti tik tam tikras valiutas.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Įsitikinkite, kad pateikta currency parametro vertė yra egzistuojantis valiutos kodas.

Sprendimas 2. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru norėdami sužinoti, ar pateikta valiuta currency galima su pasirinktu mokėjimo būdu.

0x4
Nenurodyta suma ar valiuta

Mokėjimo užklausoje nepateikti amount ir (ar) currency parametrai.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Įsitikinkite, kad mokėjimo užklausoje pateiktų parametrų amount ir currency vertės yra teisingos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokėjimo užklausos parametrus, žr. skyrių Integravimas per biblioteką .

0x6
Nenurodytas projectId arba toks ID nerastas

Parametras projectid mokėjimo užklausoje nepateiktas arba tokio projekto nėra.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Įsitikinkite, kad projekto ID laukas jūsų integracijos nustatymuose yra užpildytas. Jei integracija atlikta naudojant specifikacijas ar biblioteką, mokėjimo užklausoje turite pateikti parametrą projectid. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokėjimo užklausos parametrus, žr. skyrių Integravimas per biblioteką .

Sprendimas 2. Įsitikinkite, kad projekto ID integracijos nustatymuose ir mokėjimo užklausoje yra pateiktas teisingai. Norėdami rasti savo projekto ID, prisijunkite prie savo Paysera paskyros ir atlikite šiuos veiksmus:
Projektai ir veiklos -> Mano projektas.

0x7
Testavimo režimas yra išjungtas, tačiau atliekamas testinis mokėjimas

Mokėjimo užklausoje pateiktas parametras test yra lygus 1, tačiau nurodytame projekte testiniai mokėjimai neleidžiami.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Išjunkite testavimo rėžimą integracijos nustatymuose arba panaudokite test parametrą su reikšme 0 mokėjimo užklausoje, jei norite atilikti tikrą mokėjimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokėjimo užklausos parametrus, žr. skyrių Integravimas per biblioteką .

Sprendimas 2. Įjunkite testinių mokėjimų leidimą projekto nustatymuose. Prisijunkite prie Paysera paskyros ir atlikite šiuos veiksmus:
Projektai ir veiklos -> Mano projektas -> Projekto nustatymai -> Įmokų surinkimo paslaugos nustatymai -> Leisti testinius mokėjimus.

0x8
Uždraudėte šį mokėjimo būdą

Pateikto payment parametro reikšmė negalima nurodytam projektui.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Įsitikinkite, kad mokėjimo užklausoje pateikto payment parametro reikšmė yra teisinga. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokėjimų tipus, žr. skyrių Mokėjimo būdai .

Sprendimas 2. Įsitikinkite, kad nurodytas mokėjimo būdas yra įjungtas projekto nustatymuose. Norėdami pamatyti įjungtus ir išjungtus mokėjimo būdus, prisijunkite prie savo Paysera paskyros ir atlikite šiuos veiksmus:
Projektai ir veiklos -> Mano projektas -> Projekto nustatymai -> Įmokų surinkimo paslaugos nustatymai.

0x9
paytext kintamojo kodavimas yra netinkamas

Mokėjimo užklausoje pateikto paytext parametro vertė yra neteisingos koduotės.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Įsitikinkite, kad paytext parametro vertė naudoja utf-8 koduotę.

Sprendimas 2. Nenaudokite paytext parametro, kadangi Paysera gali pateikti numatytąjį parametrą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokėjimo užklausos parametrus, žr. skyrių Integravimas per biblioteką .

0x10
Tuščias arba neteisingai užpildytas orderid

orderid parametras mokėjimo užklausoje nepateiktas arba pateikta paremetro vertė yra neteisinga.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Įsitikinkite, kad mokėjimo užklausoje pateikto orderid parametro vertė yra teisinga. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokėjimo užklausos parametrus, žr. skyrių Integravimas per biblioteką .

Sprendimas 2. Naudokite orderid parametrą su verte 0, jei šio parametro jums nereikia. Atlikus pakeitimus, turite pakeisti projekto nustatymus, kad galėtumėte rinkti mokėjimus už tą patį užsakymą. Prisijunkite prie savo Paysera paskyros ir atlikite šiuos veiksmus:
Projektai ir veiklos -> Mano projektas -> Projekto nustatymai -> Įmokų surinkimo paslaugos nustatymai -> Neleisti apmokėti antrą kartą.

0x11x0
Projektas nepatikrintas

Projektas, pateiktas su projectid parametro reikšme mokėjimo užklausoje, nėra patikrintas, tačiau jūs bandėte atlikti tikrą mokėjimą. Tik aktyvuoti projektai gali rinkti tikras įmokas.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Užbaigę integraciją pateikite projektą peržiūrai. Prisijunkite prie savo Paysera paskyros ir atlikite šiuos veiksmus:
Projektai ir veikloss -> Mano projektas -> Teikti peržiūrai.

Sprendimas 2. Įjunkite testavimo rėžimą integracijos nustatymuose, arba naudokite test parametrą su verte 1 mokėjimo užklausoje, jei norite atlikti testinius mokėjimus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokėjimo užklausos parametrus, žr. skyrių Integravimas per biblioteką .

0x11x2
Projektas sustabdytas

Projektas, pateiktas su projectid parametro reikšme mokėjimo užklausoje, yra sustabdytas, tačiau jūs bandėte atlikti tikrą mokėjimą. Tik aktyvuoti projektai gali rinkti tikras įmokas.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Užbaigę integraciją pateikite projektą peržiūrai. Prisijunkite prie savo Paysera paskyros ir atlikite šiuos veiksmus
Projektai ir veiklos -> Mano projektas -> Teikti peržiūrai.

Sprendimas 2. Įjunkite testavimo rėžimą integracijos nustatymuose, arba naudokite test parametrą lygų 1 mokėjimo užklausoje, jei norite atlikti testinius mokėjimus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokėjimo užklausos parametrus, žr. skyrių Integravimas per biblioteką .

0x11x4
Projektas užblokuotas

Projektas, pateiktas su projectid parametro reikšme mokėjimo užklausoje, yra užblokuotas, tačiau jūs bandėte atlikti tikrą mokėjimą. Mokėjimai užblokuotuose projektuose neleidžiami.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Sprendimas 2. Sukurti naują projektą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie projekto kūrimą, žr. skyrių Kaip pradėti .

0x11x5
Projektas pašalintas

Projektas, pateiktas su projectid parametro reikšme mokėjimo užklausoje, yra pašalintas, tačiau jūs bandėte atlikti mokėjimą. Mokėjimai pašalintuose projektuose neleidžiami.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru .

Sprendimas 2. Sukurti naują projektą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie projekto kūrimą, žr. skyrių Kaip pradėti .

0x11x6
Projektas patikrintas, bet nepatvirtintas

Projektas, pateiktas su projectid parametro reikšme mokėjimo užklausoje, dar nėra patvirtintas, tačiau jūs bandėte atlikti tikrą mokėjimą. Tik aktyvuoti projektai gali rinkti tikras įmokas.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Atlikę integraciją ir atsižvelgę į visas praeitų peržiūrų pastabas, pateikite projektą peržiūrai. Patvirtinus projektą, galėsite rinkti tikrus mokėjimus. Prisijunkite prie Paysera paskyros ir atlikite šiuos veiksmus:
Projektai ir veiklos -> Mano projektas -> Teikti peržiūrai.

Sprendimas 2. Įjunkite testavimo rėžimą integracijos nustatymuose, arba naudokite test parametrą su verte 1 mokėjimo užklausoje, jei norite atlikti testinius mokėjimus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokėjimo užklausos parametrus, žr. skyrių Integravimas per biblioteką .

0x13
accepturl, cancelurl, callbackurl ar šaltinio (angl. referrer) adresai skiriasi nuo patvirtintų projekte adresų

Bent vienas iš nurodytų adresų mokėjimo užklausoje su accepturl, cancelurl, callback parametrais, ar adresas, iš kurio pateikiama mokėjimo užklausa, skiriasi nuo adresų, patvirtintų nurodytame projekte.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Patvirtinkite visų svetainių adresų, kuriuos naudojate savo projekte, nuosavybės teises. Pakanka pateikti svetainės domeną, nebūtina įvesti tikslaus kelio į krepšelį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie svetainės nuosavybės patvirtinimą, žr. skyrių Kaip pradėti .

Sprendimas 2. Patikrinkite, ar nurodytame adrese nėra klaidų. Patikrinkite, ar adresas prasideda „http“ ar „https“ ar jame nėra „www“. Rekomenduojame naudoti copy+paste funkciją, o ne vesti svetainės adresą rankiniu būdu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie svetainės adreso redagavimą, žr. skyrių Kaip pradėti .

Sprendimas 3. Patikrinkite ar nereikia pridėti papildomų adresų prie jūsų projekto. Papildomų adresų reikia integracijoms, kurios yra paruošto naudojant platformą. Norėdami rasti platformos nustatymo instrukcijas, žr. skyrių Įskiepiai ir platformos .

0x14
Netinkamas „sign“ parametras

sign parametras mokėjimo užklausoje nepateiktas arba sugeneruotas neteisingai.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Patikrinkite, ar projekto slaptažodis nurodytas teisingai. Slaptažodžiui nustatyti rekomenduojame naudoti copy+paste funkciją. Norėdami rasti savo projekto slaptažodį, prisijunkite prie savo Paysera paskyros ir atlikite šiuos veiksmus:
Projektai ir veiklos -> Mano projektas -> Projekto nustatymai -> Bendri projekto nustatymai.

Sprendimas 2. Atlikite visus užklausos parametrų generavimo veiksmus, jei integracija paruošta pagal specifikacijas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokėjimo užklausos generavimą, žr. skyrių Integravimas su specifikacija .

Sprendimas 3. Įsitikinkite, kad naudojate naujausias specifikacijas ar naujausią bibliotekos versiją. Jei taip nėra, rekomenduojame atsinaujinti versiją iki naujausios.

0x15x0
Bent vienas iš šių parametrų yra neteisingas: cancelurl, accepturl, callbackurl

Viena ar daugiau iš mokėjimo užklausoje pateiktų cancelurl, accepturl, callback parametrų verčių yra neteisinga.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Patvirtinkite pateiktus svetainės adresus ir patikrinkite jų sintaksę. Įsitikinkite, jog nėra nurodytas kelias į vidinę sistemą, pavyzdžiui, trūksta „http://“ arba „https://“.

0x15x1
Neteisingas time_limit parametras

Mokėjimo užklausoje pateikto time_limit parametro vertė yra netinkamo formato arba pateiktas laikas praeityje.

Išbandykite vieną iš galimų sprendimų:

Sprendimas 1. Patikrinkite pateikto time_limit parametro vertės formatą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokėjimo užklausos parametrus, žr. skyrių Integravimas per biblioteką .

Sprendimas 2. Patikrinkite, ar parametro vertėje pateiktas laikas yra teisingas. Įsitikinkite, kad pateikta data ateityje.

Sprendimas 3. Kadangi pateikta data jau praėjo ir mokėjimo atlikti neįmanoma, būtina pateikti naują mokėjimo užklausą.