Informacje Przepraszamy, ten rozdział jest dostępny tylko w języku angielskim.

This specification chapter shows samples how to use Wallet API.

Sections in this chapter