System Paysera daje możliwość zapłaty poprzez Internet różnorodnymi sposobami poprzez jeden scentralizowany interfejs (API). Aby skorzystać z usługi należy zainstalować nasz system na stronę internetową. Następnie wszystkie procesy odbywają się automatycznie.

To działa poprzez wysłanie zapytania do naszych serwerów, przekazując poniżej w dokumentacji podane parametry. Wówczas, odwiedzającemu Twojej strony internetowej będą podane wszystkie przez nas świadczone sposoby zapłaty. Gdy płatność na wskazaną przez Ciebie kwotę jest wykonywana, informacja o tym jest przesyłana z powrotem na Twoją stronę internetową.

Schemat poniżej przedstawia działanie systemu Paysera.

  • 1. Do systemu Paysera przekazywana jest w specyfikacji opisana macierz danych i odwiedzającemu Twojej strony internetowej podawana jest lista dostępnych sposobów zapłaty. Które dane ma przekazać Twój system i które dane wróci Paysera możesz zobaczyć w rozdziale specyfikacji "Szczegółowa specyfikacja".
    • 1.1. Jeżeli użytkownik odmawia płacenia, on będzie przekierowany z powrotem na przez Ciebie wskazany adres cancelurl.
    • 1.2. Jeżeli przekazywana macierz danych zawiera błędy, o błędzie system powiadamia się na wskazany adres callback, odpowiednio określając parametry "status" i "error". Odwiedzającemu Twojej strony internetowej wyświetla się strona błędu. Możliwe znaczenia parametru "error" można zobaczyć w rozdziale specyfikacji "Szczegółowa pecyfikacja".
  • 2. Odwiedzający Twojej strony internetowej jest przekierowywany na wybrany system płatniczy.
  • 3. Po wykonaniu płatności, odwiedzający jest przekierowywany z powrotem na system Paysera.
  • 4. Wracając z systemu płatniczego, odwiedzający jest automatycznie przekierowywany na przez Ciebie wskazany adres accepturl.
  • 5. Gdy system płatniczy wykonuje płatność, powiadamiany jest system Paysera.
  • 6. Paysera, po otrzymaniu informacji o wykonanej płatności, zwraca się do Twojej strony na wskazany adres callbackurl i przekazuje wszystką informację o wykonanej płatności.

Jak należy integrować?

Integracja sposobu zapłaty SMS Bank różni się od zwykłej integracji pobierania opłat tylko tym, że znaczenie parametru payment przesyłanego na system Paysera zapytania ma być "smsbank".

Do integracji danego sposobu zapłaty możesz używać i biblioteki libwebtopay. Generując zapytanie za pomocą biblioteki na system Paysera w parametrze payment także należy podać znaczenie "smsbank".

Przetwarzanie informacji o płatności nie różni się od zwykłego algorytmu, opisanego w specyfikacji pobierania opłat. Do przetwarzania informacji o płatności możesz także korzystać z biblioteki libwebtopay.