Gdy użytkownik pomyślnie wykonuje przelew pieniężny i te pieniądze są zaliczane na Twoje konto, Paysera zwraca się na przez Ciebie podany adres callbackurli przekazuje wszystkie potrzebne informacje o wykonanej płatności.

Parametr callbackurl jest adresem skryptu na Twojej stronie, informującym system Paysera o tym, że Twoja strona internetowa otrzymała zapytanie o wykonanej płatności. Odpowiedź jest generowana następującym sposobem:

1. Utwórz katalog.

Utwórz katalog pod nazwą libwebtopay, w którym będą przechowywane wszystkie pliki, powiązane z integracją płatności.

2.Pobierz bibliotekę libwebtopay.

W utworzony katalog libwebtopay zapisz plik WebToPay.php.

3. Utwórz callback.php.

W katalogu libwebtopay utwórz plik pod nazwą callback.php. Zawartość danego pliku ma być następująca:

<?php

require_once('libwebtopay/WebToPay.php');

try {
  $response = WebToPay::checkResponse($_GET, [
    'project_id' => 'project_id_example',
    'sign_password' => 'project_password_example',

    // Droga do pliku, w którym będą rejestrowane wszystkie wywołania.
    // Jeżeli będziesz korzystał z danej funkcji upewnij się, że dostępu do utworzonego pliku log
    // nikt z zewnętrzna nie będzie miał.
    // 'log' => 'webtopay.log',
  ]);

  echo 'OK Thank you for sending';
} catch (Exception $e) {
  echo get_class($e) . ': ' . $e->getMessage();
}

Dla metody WebToPay::checkResponse obowiązkowo należy przekazać wszystkie dane, przysłane od Paysera. To jest potrzebne dla sprawdzania integralności danych. Jeżeli będzie brakowało chociaż by jednego parametru albo nie zgodzą się znaczenia parametrów, będzie wywołany wyjątek WebToPayException.

Parametr
Długość
Obowiązkowy
Opis
projectid
11
Tak
Unikalny numer projektu. Tylko potierdzone projekty mogą przyjmować płatności.
sign_password
32
Tak
Hasło projektu, które możesz znaleźć logując się do systemu Paysera ze swoim użytkownikiem, wybierając "Zarządzanie projektami" i przy projekcie wybierając "Podstawowe ustawienia".

Po sprawdzeniu danych $_GET, jeżeli wszystko jest w porządku, obowiązkowo należy wrócić odpowiedź, jak to pokazane w przykładzie powyżej (echo 'OK';). Możliwe warianty odpowiedzi są następujące:

OK <tekst>
Podany po słowie kluczowym OK tekst będzie wysłany z powrotem, jako wiadomość odpowiedzi.
Przykład: "OK Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie. Dziękujemy." (będzie wysłana odpowiedź: "Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie. Dziękujemy.").
NOSMS
W tym wypadku nadawca nie otrzyma żadnej odpowiedzi, a odpowiedź możesz wysłać później (w ciągu tygodnia).
WAPPUSH <url> <tekst>
System wyśle odpowiedź dla nadawcy metodą Wap Push.
Przykład: "WAPPUSH http://www.adres.pl/usługa/link opis usługi".

4. Przesyłanie wiadomości odpowiedzi.

Jeżeli nie podałeś odpowiedzi od razu z OK<tekst>, wówczas odpowiedź możesz przesłać później (w ciągu tygodnia), korzystając z następującej funkcji libwebtopay:

<?php

// Dodawana biblioteka webtopay
require_once('libwebtopay/WebToPay.php');

try {
  // Sprawdzane są dane odpowiedzi o dokonanej płatności
  WebToPay::smsAnswer([
    // Unikalny numer wiadomości w naszym systemie, który otrzymałeś razem z wiadomością.
    'id' => 0,

    // Atsakomoji žinutė
    'msg' => 'Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie. Dziękujemy.',

    // Wygenerowane hasło Twojego projektu w systemie Paysera
    'sign_password' => 'secret',

    // Droga do pliku, w którym będą rejestrowane wszystkie wywołania
    // Jeżeli będziesz korzystać z danej funkcji upewnij się, że dostępu do utworzonego pliku log
    // nikt z zewnętrzna nie będzie miał.
    //'log' => 'webtopay.log',
  ]);
} catch (Exception $e) {
  echo get_class($e) . ': ' . $e->getMessage();
}

Libwebtopay

Do integracji systemu płatniczego Makro rekomendujemy korzystać z naszej przygotowanej biblioteki programowej o otwartym kodzie. Biblioteka wykonuje wszystkie potrzebne sprawdzania bezpieczeństwa, a także przekazywanych i otrzymywanych danych.

 • WebToPay dla PHP (z GitHub).
  $ git clone https://github.com/paysera/lib-webtopay
 • WebToPay dla .NET (z GitHub).
  $ git clone https://github.com/evp/webtopay-lib-dotnet

Aby libwebtopay działała pomyślnie, z w archiwum znajdujących się plików wystarczy tylko jednego: libwebtopay/WebToPay.php. Inne pliki są przeznaczone do testowania, przykładów i pojaśnienia.

Uwaga: Z libwebtopay można korzystać i dla mikro, i dla makro usług.

Możesz wypróbować libwebtopay poprzez uruchomienie przygotowanego demonstracyjnego scenariusza. Demonstrację można uruchomić wpisując w pasek adresu przeglądarki następujący adres:

https://www.adrestwojejstrony.lt/libwebtopay/demo/

Uwaga: w adresie podana droga do katalogu demomoże się różnić w zależności od tego, gdzie rozwinąłeś zawartość archiwum.

Uwaga: aby demonstracja działała pomyślnie, wskaż ID swojego projektu ze strony internetowej Paysera w polu projectid. Demonstracja nie będzie działała, jeżeli będziesz próbował ją uruchomić ze swojego komputera (localhost).

Specyfikacja

Struktura informacji o wiadomości

Paysera przesyła odpowiedź a przez Ciebie wskazany adres callbackurl. Do przez Ciebie wskazanego callbackurl dodawane są dodatkowe parametry GET:

 • data - zakodowane parametry ze strony internetowej Paysera. Aby otrzymać parametry, należy wykonać 3 działania:
  1. Zmienić symbole '-' na '+', '_' na '/'.
  2. Dekodować wiersz za pomocą kodowania base64.
  3. Otrzymać macierz danych z rezultatu, który jest zbiorem zakodowanych URL parametrów.
  Przykład w języku PHP:
  $params = [];
  parse_str(base64_decode(strtr($_GET['data'], ['-' => '+', '_' => '/'])), $params);
  //use $params
 • ss1 - podpis parametru data, niekorzystając ze schematu prywatnych-publicznych kluczy. Algorytm utworzenia podpisu:
  ss1 = md5(data + password)
 • ss2 - wygenerowany za pomocą algorytmu SHA-1 podpis parametru data, korzystając ze shcematu prywatnych-publicznych kluczy. Publiczny klucz Paysera, używany podpisując dane, można znaleźć pod adresem https://www.paysera.com/download/public.key

Po otrzymaniu odpowiedzi od systemu Paysera, musisz sprawdzić, czy prawidłowy jest chociaż by jeden z przesłanych parametrów. Jeżeli jest możliwość, zawsze sprawdzaj podpis wyższego poziomu bezpieczeństwa ss2.

Kodowane parametry

Parametr
Opis
to
Krótki numer, na który została wysłana wiadomość.
sms
Zawartość wiadomości ze słowem kluczowym i dodatkowym słowem kluczowym (do 160 symboli).
from
Numer telefonu, z którego została otrzymana wiadomość.
operator
Nazwa operatora sieci komórkowej ("Bitė", "TELE2", "Omnitel", "Orange", "LMT" itd.).
amount
Cena wiadomości dla klienta w centach. Na przykład, 100 (1 EUR), 500 (5 EUR) itd.
currency
Waluta płatności (USD, EUR), w której chcesz aby klient płacił. Jeżeli wskazana waluta poprzez wybrany sposób płatności nie może być przyjęta, system automatycznie wymieni ją na obsługiwaną walutę według kursu dnia. W odpowiedzi na twoją stronę internetową będą podane parametry payamount i paycurrency.
country
Dwuznaczny kod państwa. (LT, EE, LV, UA, RU itd.)
id
Unikalny numer wiadomości w naszym systemie.
test
Parametr, który pozwala na testowanie połączenia. Płatność nie jest wykonywana, ale rezultat jest wracany od razu, jak gdyby płatność była wykonana. Aby testować, obowiązkowo należy aktywować tryb testowania przy wybranym projekcie, po zalogowaniu: "Projekty i przedsięwzięcia" -> "Moje projekty" -> "Ustawienia projektu" -> "Ustawienia usługi pobierania opłat" -> "Pozwól na płatności testowe" (zaznacz).
key
Słowo kluczowe.
projectid
Unikalny numer projektu. Tylko potierdzone projekty mogą przyjmować płatności.
version
Numer wersji specyfikacji (API) systemu platniczego Paysera.