System Paysera daje możliwość zapłaty poprzez Internet różnorodnymi sposobami poprzez jeden scentralizowany interfejs (API). Aby skorzystać z usługi należy zainstalować nasz system na stronę internetową. Następnie wszystkie procesy odbywają się automatycznie.

To działa poprzez wysłanie zapytania do naszych serwerów, przekazując poniżej w dokumentacji podane parametry. Wówczas, odwiedzającemu Twojej strony internetowej będą podane wszystkie przez nas świadczone sposoby zapłaty. Gdy płatność na wskazaną przez Ciebie kwotę jest wykonywana, informacja o tym jest przesyłana z powrotem na Twoją stronę internetową.

Schemat poniżej przedstawia działanie systemu Paysera.

 • 1. Do systemu Paysera przekazywana jest w specyfikacji opisana macierz danych i odwiedzającemu Twojej strony internetowej podawana jest lista dostępnych sposobów zapłaty. Które dane ma przekazać Twój system i które dane wróci Paysera możesz zobaczyć w rozdziale "Integracja za pomocą specyfikacji".
  • 1.1. Jeżeli użytkownik odmawia płacenia, on będzie przekierowany z powrotem na przez Ciebie wskazany adres cancelurl.
  • 1.2. Jeżeli przekazywana macierz danych zawiera błędy odwiedzającemu Twojej strony internetowej wyświetla się strona błędu. Możliwe znaczenia "error" można zobaczyć w rozdziale "Kody błędów".
 • 2. Odwiedzający Twojej strony internetowej jest przekierowywany na wybrany system płatniczy.
 • 3. Po wykonaniu płatności, odwiedzający jest przekierowywany z powrotem na system Paysera.
 • 4. Wracając z systemu płatniczego, odwiedzający jest automatycznie przekierowywany na przez Ciebie wskazany adres accepturl.
 • 5. Gdy system płatniczy wykonuje płatność, powiadamiany jest system Paysera.
 • 6. Paysera, po otrzymaniu informacji o wykonanej płatności, zwraca się do Twojej strony na wskazany adres callbackurl i przekazuje wszystką informację o wykonanej płatności.

Integracja systemu makro płatności na stronę internetową nie jest trudna. W zależności od swojej strony internetowej wybierz jeden z przez nas oferowanych sposobów.

Sposób Nr 1: Pobierz wtyczkę. Sprawdź zgodność wtyczek z CMS swojej strony internetowej i pobierz odpowiednią wtyczkę tutaj. System wykona integrację automatycznie.

Sposób Nr 2: Pobierz bibliotekę w zależności od języka programowania. Wystarczy podać odpowiednie parametry.

Sposób Nr 3: Skorzystaj ze szczegółowej specyfikacji, dostosowując system Paysera do swoich indywidualnych potrzeb.

Avactis

www.avactis.com

 
Pobierz

CMS Made Simple

www.cmsmadesimple.org

 
Pobierz

CRE loaded

www.creloaded.com

 
Pobierz

CS-Cart

www.cs-cart.com

 
Pobierz

CubeCart

www.cubecart.com

 
Pobierz

Drupal

www.drupal.org

 
Pobierz

ImpressPages

www.impresspages.org

 
Pobierz

Joomla

www.joomla.org

 
Pobierz

Magento

www.magentocommerce.com

 
Pobierz

OpenCart

www.opencart.com

 
Pobierz

osCommerce

www.oscommerce.org

 
Pobierz

Oxid

www.nfq.lt

 
Pobierz

PrestaShop

www.prestashop.com

 
Pobierz

WHMCS

www.whmcs.com

 
Pobierz

Wordpress

www.wordpress.com

 
Pobierz

ZenCart

www.zen-cart.com

 
Pobierz

nopCommerce

www.nopcommerce.com

 
Pobierz

Paysera Tickets

tickets.paysera.com

Ecwid

www.ecwid.com

GETSHOPIN

www.getshopin.lt

gombashop

www.gombashop.com

HostBill

hostbillapp.com

mozello

www.mozello.com

Shopify

www.shopify.com

Shopiko

www.superhosting.bg

shopiteka

www.shopiteka.lt

verskis.lt

www.verskis.lt

weebly

www.weebly.com

WiX.com

www.wix.com

Integrować system Paysera do strony internetowej można poprzez pobranie przez nas przygotowanej biblioteki o otwartym kodzie – libwebtopay. Z jej pomocą można sprawdzić wszystkie potrzebne parametry bezpieczeństwa podawanych i otrzymywanych danych. Z archiwum pobierz plik libwebtopay/WebToPay.php. Pozostałe pliki są przeznaczone do testowania, przykładów i pojaśnień. Najnowszą wersję tylko pliku libwebtopay/WebToPay.php można pobrać pod następującym adresem: WebToPay.php Możesz także pobrać wersjowany wariant (z Mercurial VCS):

$ hg clone https://bitbucket.org/paysera/libwebtopay/

Możesz także pobrać wersjowany wariant .NET (z GitHub):

$ git clone https://github.com/evp/webtopay-lib-dotnet.git
Uwaga Z libwebtopay można korzystać i dla mikro, i dla makro usług. wystarczy wezwać dwie metody, jedna z których przygotowuje dane do wysłania, a inna sprawdza otrzymaną odpowiedź o wykonanej płatności.

Poniżej jest podany w pełni roboczy przykład. Pola, w które należy wpisać dane dostępu do Paysera są oznaczone komentarzami.

1. Utwórz katalog.

UTWÓRZ katalog, i zmień NAZWĘ na libwebtopay. w katalogu będą przechowywane wszystkie pliki, powiązane z integracją płatności.

2. Pobierz bibliotekę libwebtopay.

W utworzony katalog libwebtopay POBIERZ plik WebToPay.php.

3. Utwórz plik, który będzie przekierowywał użytkownika na stronę Paysera.

W katalogu libwebtopay UTWÓRZ plik redirect.php. Treść danego pliku ma być następująca:

<?php

require_once('WebToPay.php');

function get_self_url() {
  $s = substr(strtolower($_SERVER['SERVER_PROTOCOL']), 0,
        strpos($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'], '/'));

  if (!empty($_SERVER["HTTPS"])) {
    $s .= ($_SERVER["HTTPS"] == "on") ? "s" : "";
  }

  $s .= '://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];

  if (!empty($_SERVER['SERVER_PORT']) && $_SERVER['SERVER_PORT'] != '80') {
    $s .= ':'.$_SERVER['SERVER_PORT'];
  }

  $s .= dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']);

  return $s;
}

try {
  $self_url = get_self_url();

  $request = WebToPay::redirectToPayment(array(
    'projectid'   => 0,
    'sign_password' => 'd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e',
    'orderid'    => 0,
    'amount'    => 1000,
    'currency'   => 'EUR',
    'country'    => 'LT',
    'accepturl'   => $self_url.'/accept.php',
    'cancelurl'   => $self_url.'/cancel.php',
    'callbackurl'  => $self_url.'/callback.php',
    'test'     => 0,
  ));
} catch (WebToPayException $e) {
  // handle exception
} 
				

Zamiast metody WebToPay::redirectToPayment można korzystać z WebToPay::buildRequest, która przyjmuje te same parametry i wraca macierz danych, potrzebnych do pobrania.

Pełny spis parametrów metody WebToPay::buildRequest() z opisami:

Parametr Długość Obowiązkowy Opis
projectid 11 Tak Unikalny numer projektu. Tylko potwierdzone projekty mogą przyjmować płatności.
orderid 40 Tak Numer zamówienia z Twojego systemu.
accepturl 255 Tak Pełny adres internetowy (URL), na który klient jest przekierowywany po pomyślnym dokonaniu płatności.
cancelurl 255 Tak Pełny adres internetowy (URL), na który klient jest przekierowywany po odwołaniu płatności lub w razie nieudanej płatności.
callbackurl 255 Tak Pełny adres (URL), na który sprzedawca otrzymuje informację o wykonanej płatności.

Skrypt powinien wrócić tekst "OK". Tylko wówczas nasz system zanotuje, że pomyślnie powiadomiliśmy Twój system o płatności.

Jeżeli nie otrzymujemy odpowiedzi "OK", wiadomość wysyłamy 4 razy (od razu, za godzinę, za trzy godziny i za dzień).
sign_password 255 Tak Hasło projektu, które możesz znaleźć logując się do systemu Paysera z danymi swojego użytkownika, wybierając "Zarządzanie projektami" i przy projekcie wybierając "Podstawowe ustawienia".
lang 3 Nie Można wskazać język użytkownika. Jeżeli system Paysera nie obsługuje wybranego języka, język będzie wybrany według adresu IP lub język angielski będzie używany domyślnie. (LIT, LAV, EST, RUS, ENG, GER, POL).
amount 11 Nie Kwota w centach, którą klient powinien zapłacić.
currency 3 Nie Waluta płatności (USD, EUR), w której chcesz otrzymać płatność od klienta. Jeżeli podana waluta poprzez wybrany sposób płatności nie może być przyjęta, system automatycznie ją wymieni na obsługiwaną walutę według kursu dnia. W odpowiedzi na Twoją stronę będą przekazane payamount i paycurrency.
payment 20 Nie Sposób zapłaty. Jeżeli podany, płatność będzie wykonywana poprzez ten sposób zapłaty. Jeżeli niewskazany, użytkownikowi będzie podana tabela z listą sposobów zapłaty. Sposoby zapłaty można otrzymać i w czasie rzeczywistym, za pomocą biblioteki WebToPay.
country 2 Nie Państwo płatnika (LT, EE, LV, GB, PL, DE). Jeżeli państwo jest wpisane, dla płatnika są podawane tylko te sposoby zapłaty, które są obsługiwane w danym państwie. Jeżeli państwo nie jest wpisane, system określa państwo według adresu IP użytkownika. Płatnikowi pozostawiana jest możliwość zmiany państwa.
paytext 255* Nie Tytuł płatności, który wyświetla się wykonując przelew. Jeżeli nie jest podany, wyświetla się domyślny tekst o treści: Płatność za towary i usługi (Nr [order_nr]) ([site_name]). Jeżeli podajesz tytuł płatności, obowiązkowo musisz włączyć następujące zmienne, które w ostatecznym tekście tytułu będą zamienione na odpowiednie wartości:
 • [order_nr] - numer zamówienia.
 • [site_name] lub [owner_name] - adres strony internetowej lub nazwa przedsiębiorstwa.
Jeżeli dane kryteria nie będą podane, będzie wyświetlać się domyślny tekst tytułu płatności. Przykład tytułu płatności: Płatność za towar według zamówienia [order_nr] na stronie internetowej [site_name].
p_firstname 255 Nie Imię kupującego. Preferowane w większości sposobów zapłaty. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_lastname 255 Nie Nazwisko kupującego. Preferowane w większości sposobów zapłaty. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_email 255 Nie E-mail kupującego jest obowiązkowy. Jeżeli adres nie będzie otrzymany, system poprosi klienta go wpisać. Na dany adres system Paysera powiadomi płatnika o statusie zapłaty.
p_street 255 Nie Adres kupującego, na który będzie wysyłany towar (np.: Ul. Mėnulio 7 - 7). Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_city 255 Nie Miasto kupującego, do którego jest wysyłany towar (np.: Wilno). Preferowane. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_state 20 Nie Kod stanu kupującego (obowiązkowy tylko kupując w USA). Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_zip 20 Nie Kod pocztowy kupującego. Kody pocztowe Polski można znaleźć tutaj. Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_countrycode 2 Nie Kod państwa kupującego. Kody państw można znaleźć tutaj. Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
only_payments 0 Nie Wyświetlać tylko listę sposobów zapłaty, oddzielnych przecinkiem.
disallow_payments 0 Nie Nie wyświetlać listy sposobów zapłaty, oddzielonych przecinkiem.
test 1 Nie Parametr, który pozwala na testowanie połączenia. W taki sposób płatność nie jest wykonywana, a rezultat jest wracany od razu, jak gdyby płatność była wykonana. Aby można było testować, obowiązkowo należy aktywować tryb testowy przy wybranym projekcie, po zalogowaniu do systemu: "Zarządzanie projektami" -> "Usługa pobierania płatności" (przy wybranym projekcie) -> "Pozwól na płatności testowe" (zaznacz).
time_limit 19 Nie Parametr, który wskazuje do kiedy można zapłacić za zamówienie zapytania. Data jest podawana w formacie "yyyy-mm-dd HH:MM:SS". Minimalna wartość 15 minut od momentu zapytania, maksymalna - 3 dni. Uwaga: działa tylko z niektórymi sposobami zapłaty.
personcode 255 Nie Z danego parametru można korzystać do identyfikacji użytkownika. Jeżeli przekażesz PESEL użytkownika razem z callback, Paysera zwróci parametr personcodestatus, który wskaże czy PEEL użytkownika zgadza się z podanym.

* Długość ostateczna może się różnić w zależności od specyfikacji typu płatności

4. Utwórz accept.php

W katalogu libwebtopay UTWÓRZ plik accept.php. Zawartość danego pliku ma być następująca:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
    <title></title>
</head>
<body>
    Thank you for buying
</body>
</html> 

5. Utwórz cancel.php

W katalogu libwebtopay UTWÓRZ plik cancel.php. Zawartość danego pliku ma być następująca:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
    <title></title>
</head>
<body>
    Payment canceled
</body>
</html>

6. Przetwarzanie wykonanych płatności.

W katalogu libwebtopay UTWÓRZ plik callback.php. Zawartość danego pliku ma być następująca:

<?php

require_once('WebToPay.php');

try {
    $response = WebToPay::checkResponse($_GET, array(
        'projectid'     => 0,
        'sign_password' => 'd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e',
    ));

    if ($response['test'] !== '0') {
        throw new Exception('Testing, real payment was not made');
    }
    if ($response['type'] !== 'macro') {
        throw new Exception('Only macro payment callbacks are accepted');
    }

    $orderId = $response['orderid'];
    $amount = $response['amount'];
    $currency = $response['currency'];
    //@todo: patikrinti, ar užsakymas su $orderId dar nepatvirtintas (callback gali būti pakartotas kelis kartus)
    //@todo: patikrinti, ar užsakymo suma ir valiuta atitinka $amount ir $currency
    //@todo: patvirtinti užsakymą

    echo 'OK';
} catch (Exception $e) {
    echo get_class($e) . ': ' . $e->getMessage();
} 
Uwaga! Przekazane parametry są wracane przez WebToPay::checkResponse lub WebToPay::validateAndParseData. Dane są zakodowane, dlatego z parametrów GET ich otrzymać zwykle nie jest możliwe.
Uwaga! Jeżeli wszystko jest pomyślnie wykonane, skrypt Callback powinien wrócić odpowiedź, rozpoczynającą się od lub zawierającą tylko "OK". Parametry wracane przez Callback możesz znaleźć w szczegółowej specyfikacji.

Dane formy przesyłaj za pomocą metody GET lub POST, po adresem https://www.paysera.com/pay/

Zawsze są przesyłane 2 pola: data i sign.

Utworzenie pól z parametrów

 1. Wszystkie parametry są połączane w wiersz o kodowaniu URL. Na przykład:
  array('param1' => 'abc', 'param2' => 'Some string with symbols %=&')
  'param1=abc&param2=Some+string+with+symbols+%25%3D%26'
  
  W języku PHP te działania wykonuje funkcja http_build_query.
 2. Otrzymany wiersz jesz kodowany za pomocą kodowania base64. Na przykład:
  'param1=abc&param2=Some+string+with+symbols+%25%3D%26'
  'cGFyYW0xPWFiYyZwYXJhbTI9U29tZStzdHJpbmcrd2l0aCtzeW1ib2xzKyUyNSUzRCUyNg=='
  
  W języku PHP te działania wykonuje funkcja base64_encode.
 3. W otrzymanym zakodowanym wierszu symbole "/" są zamieniane na symbole "_", "+" na "-". Otrzymujemy kodowanie base64, które można bezpiecznie przekazać poprzez URL bez dodatkowego przetwarzania. Na przykład:
  'MViDYlV7V0iHR2w2OkJjRFFpY11hizJDhk+EZjl/'
  'MViDYlV7V0iHR2w2OkJjRFFpY11hizJDhk-EZjl_'
  
  W języku PHP te działania wykonuje funkcja str_replace lub strtr.
 4. Otrzymany ostateczny wiersz jest podpisywany - generowany jest parametr sign. Algorytm generacji parametru sign:
  sign = md5(data + password)
  
  Tutaj md5 - funkcja kryptograficzna, data - zakodowane parametry, password - hasło projektu.

Możliwe parametry

Parametr Długość Obowiązkowy Opis
projectid 11 Tak Unikalny numer projektu. Tylko potwierdzone projekty mogą przyjmować płatności.
orderid 40 Tak Numer zamówienia z Twojego systemu.
accepturl 255 Tak Pełny adres internetowy (URL), na który klient jest przekierowywany po pomyślnym dokonaniu płatności.
cancelurl 255 Tak Pełny adres internetowy (URL), na który klient jest przekierowywany po odwołaniu płatności lub w razie nieudanej płatności.
callbackurl 255 Tak Pełny adres (URL), na który sprzedawca otrzymuje informację o wykonanej płatności.

Skrypt powinien wrócić tekst "OK". Tylko wówczas nasz system zanotuje, że pomyślnie powiadomiliśmy Twój system o płatności.

Jeżeli nie otrzymujemy odpowiedzi "OK", wiadomość wysyłamy 4 razy (od razu, za godzinę, za trzy godziny i za dzień).
version 9 Tak Numer wersji specyfikacji (API) systemu płatniczego Paysera.
lang 3 Nie Można podać język użytkownika. Jeżeli system Paysera nie obsługuje wybranego języka, język będzie wybrany według adresu IP lub język angielski będzie używany domyślnie. (LIT, LAV, EST, RUS, ENG, GER, POL).
amount 11 Nie Kwota w centach, którą klient musi zapłacić.
currency 3 Nie Waluta płatności (USD, EUR), w której chcesz otrzymać płatność od klienta. Jeżeli podana waluta poprzez wybrany sposób płatności nie może być przyjęta, system automatycznie ją wymieni na obsługiwaną walutę według kursu dnia. W odpowiedzi na Twoją stronę będą przekazane payamount i paycurrency.
payment 20 Nie Sposób zapłaty. Jeżeli podany, płatność będzie wykonywana poprzez ten sposób zapłaty. Jeżeli niewskazany, użytkownikowi będzie podana tabela z listą sposobów zapłaty. Sposoby zapłaty można otrzymać i w czasie rzeczywistym, za pomocą biblioteki WebToPay
country 2 Nie Państwo płatnika (LT, EE, LV, GB, PL, DE). Jeżeli państwo jest wpisane, dla płatnika są podawane tylko te sposoby zapłaty, które są obsługiwane w danym państwie. Jeżeli państwo nie jest wpisane, system określa państwo według adresu IP użytkownika. Płatnikowi pozostawiana jest możliwość zmiany państwa.
paytext 255* Nie Tytuł płatności, który wyświetla się wykonując przelew. Jeżeli nie jest podany, wyświetla się domyślny tekst o treści:
Płatność za towary i usługi (Nr [order_nr]) ([site_name]).

Jeżeli podajesz tytuł płatności, obowiązkowo musisz włączyć następujące zmienne, które w ostatecznym tekście tytułu będą zamienione na odpowiednie wartości:

 • [order_nr] - numer zamówienia.
 • [site_name] lub [owner_name] - adres strony internetowej lub nazwa przedsiębiorstwa.

Jeżeli dane kryteria nie będą podane, będzie wyświetlać się domyślny tekst tytułu płatności.

Przykład tytułu płatności:

Płatność za towar według zamówienia [order_nr] na stronie internetowej [site_name].
p_firstname 255 Nie Imię kupującego. Preferowane w większości sposobów zapłaty. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_lastname 255 Nie Nazwisko kupującego. Preferowane w większości sposobów zapłaty. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_email 255 Nie E-mail kupującego jest obowiązkowy. Jeżeli adres nie będzie otrzymany, system poprosi klienta go wpisać. Na dany adres system Paysera powiadomi płatnika o statusie zapłaty.
p_street 255 Nie Adres kupującego, na który będzie wysyłany towar (np.: Ul. Mėnulio 7 - 7). Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_city 255 Nie Miasto kupującego, do którego jest wysyłany towar (np.: Wilno). Preferowane. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_state 20 Nie Kod stanu kupującego (obowiązkowy tylko kupując w USA). Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_zip 20 Nie Kod pocztowy kupującego. Kody pocztowe Polski można znaleźć tutaj. Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_countrycode 2 Nie Kod państwa kupującego. Kody państw można znaleźć tutaj. Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
only_payments 0 Nie Wyświetlać tylko listę sposobów zapłaty, oddzielnych przecinkiem.
disalow_payments 0 Nie Nie wyświetlać listy sposobów zapłaty, oddzielonych przecinkiem.
test 1 Nie Parametr, który pozwala na testowanie połączenia. W taki sposób płatność nie jest wykonywana, a rezultat jest wracany od razu, jak gdyby płatność była wykonana. Aby można było testować, obowiązkowo należy aktywować tryb testowy przy wybranym projekcie, po zalogowaniu do systemu: "Zarządzanie projektami" -> "Usługa pobierania płatności" (przy wybranym projekcie) -> "Pozwól na płatności testowe" (zaznacz).
time_limit 19 Nie Parametr, który wskazuje do kiedy można zapłacić za zamówienie zapytania. Data jest podawana w formacie "yyyy-mm-dd HH:MM:SS". Minimalna wartość 15 minut od momentu zapytania, maksymalna - 3 dni. Uwaga: działa tylko z niektórymi sposobami zapłaty.
personcode 255 Nie Z danego parametru można korzystać do identyfikacji użytkownika. Jeżeli przekażesz PESEL użytkownika razem z callback, Paysera zwróci parametr personcodestatus, który wskaże czy PEEL użytkownika zgadza się z podanym.
developerid 11 Nie Jeżeli w naszym systemie jesteś oznaczony jako deweloper, w projekcie (projektach), które instalujesz, musisz przekazywać dany parametr. Znaczenie parametru – Twój numer użytkownika.

* Długość ostateczna może się różnić w zależności od specyfikacji typu płatności

Struktura powiadamiania o płatności

Paysera wysyła odpowiedź na przez Ciebie wskazany adres callbackurl. Do wskazanego callbackurl dodawane są dodatkowe parametry GET:

 • data - zakodowane parametry ze strony internetowej Paysera. Używane jest takie same kodowanie, jak i w wypadku formowania zapytania macro. Aby otrzymać parametry, należy wykonać 3 działania:
  1. Zmienić symbole "-" na "+", "_" na "/"
  2. Dekodować wiersz, za pomocą kodowania base64
  3. Otrzymać macierz danych, która jest zbiorem parametrów o kodowaniu URL.
  Przykład w języku PHP:
  $params = array();
  parse_str(base64_decode(strtr($_GET['data'], array('-' => '+', '_' => '/'))), $params);
  //use $params
 • ss1 - podpis parametru data, niekorzystając ze schematu prywatnych-publicznych kluczy. Algorytm utworzenia podpisu:
  ss1 = md5(data + password)
 • ss2 - podpis parametru SHA-1 data, generowany za pomocą algorytmu SHA-1, korzystając ze schematu prywatnych-publicznych kluczy. Publiczny klucz Paysera używany do podpisu danych można znaleźć pod adresem https://www.paysera.com/download/public.key

Po otrzymaniu odpowiedzi z systemu Paysera, musisz sprawdzić, czy prawidłowy jest chociażby jeden z przesłanych podpisów. Jeżeli masz możliwość, zawsze sprawdzaj (także) podpis o wyższym poziomie bezpieczeństwa ss2.

Kodowane parametry

Parametr Opis
projectid Unikalny numer projektu. Tylko potwierdzone projekty mogą przyjmować płatności.
orderid Numer zamówienia z Twojego systemu.
lang Można podać język użytkownika. Jeżeli system Paysera nie obsługuje wybranego języka, język będzie wybrany według adresu IP lub język angielski będzie używany domyślnie. (LIT, LAV, EST, RUS, ENG, GER, POL).
amount Kwota w centach, którą klient musi zapłacić.
currency Waluta płatności (USD, EUR), w której chcesz otrzymać płatność od klienta. Jeżeli podana waluta poprzez wybrany sposób płatności nie może być przyjęta, system automatycznie ją wymieni na obsługiwaną walutę według kursu dnia. W odpowiedzi na Twoją stronę będą przekazane payamount i paycurrency.
payment Sposób zapłaty. Jeżeli podany, płatność będzie wykonywana poprzez ten sposób zapłaty. Jeżeli niewskazane, użytkownikowi będzie podana tabela z listą sposobów zapłaty. Sposoby zapłaty można otrzymać i w czasie rzeczywistym, za pomocą biblioteki WebToPay.
country Państwo płatnika (LT, EE, LV, GB, PL, DE). Jeżeli państwo jest wpisane, dla płatnika są podawane tylko te sposoby zapłaty, które są obsługiwane w danym państwie. Jeżeli państwo nie jest wpisane, system określa państwo według adresu IP użytkownika. Płatnikowi pozostawiana jest możliwość zmiany państwa.
paytext Tytuł płatności, który wyświetla się wykonując przelew.
name Imię płatnika, otrzymane od systemu płatniczego. Przekazywane tylko jeżeli system płatniczy je nadaje.
surename Nazwisko płatnika, otrzymane od systemu płatniczego. Przekazywane tylko jeżeli system płatniczy je nadaje.
status Status płatności:
 • 0 - płatność nie została wykonana
 • 1 - płatność pomyślna
 • 2 - zlecenie płatnicze przyjęte, ale jeszcze nie wykonane (dany status nie gwarantuje, że płatność zostanie wykonana)
 • 3 - dodatkowa informacja o płatności
test Parametr, który pozwala na testowanie połączenia. W taki sposób płatność nie jest wykonywana, a rezultat jest wracany od razu, jak gdyby płatność była wykonana. Aby można było testować, obowiązkowo należy aktywować tryb testowy przy wybranym projekcie, po zalogowaniu do systemu: "Zarządzanie projektami" -> "Usługa pobierania płatności" (przy wybranym projekcie) -> "Pozwól na płatności testowe" (zaznacz).
payment_country Państwo sposobu zapłaty. Jeżeli sposób zapłaty jest dostępny w kilku państwach (międzynarodowy) - parametr nie jest podawany. Państwo jest podawane w formacie dwucyfrowym (ISO 3166-1 alpha-2). Np.: LT, PL, RU, EE
payer_ip_country Państwo płatnika, które jest określane według adresu IP płatnika. Państwo jest podawane w formacie dwucyfrowym (ISO 3166-1 alpha-2). Np.: LT, PL, RU, EE.
payer_country Państwo płatnika, które jest określane według państwa sposobu zapłaty, a jeżeli sposób zapłaty jest międzynarodowy – według adresu IP płatnika. Państwo jest podawane w formacie dwucyfrowym (ISO 3166-1 alpha-2). Np.: LT, PL, RU, EE.
p_email E-mail kupującego jest obowiązkowy. Jeżeli adres nie będzie otrzymany, system poprosi klienta go wpisać. Na dany adres system Paysera powiadomi płatnika o statusie zapłaty.
requestid Numer zapytania, który otrzymujemy gdy kupujący klika na bank i który podajemy w link, znajdujący się w polu "callbackurl".
payamount Kwota w centach, która została przelana. Może różnić się, jeżeli była wymieniana na inną walutę.
paycurrency Waluta płatności (USD, EUR), którą przelałeś. Może różnić się od tej, o którą prosiłeś, jeżeli wybrany sposób płatności nie obsługuje danej waluty.
version Numer wersji specyfikacji (API) systemu płatniczego Paysera.
account Numer konta, z którego była wykonana płatność.
personcodestatus Jeżeli w czasie zaptania był przekazany personcode, dany parametr wskazuje, czy zgadza się podany PESEL z prawdziwym numerem PESEL użytkownika. Możliwe znaczenia:
 • 0 - PESEL jeszcze nie jest znany
 • 1 - PESEL zgadza się
 • 2 - PESEL nie zgadza się
 • 3 - PESEL nie jest znany
Jeżeli podzas callback PESEL jeszcze nie jest znany, będzie wykonany jeszcze jeden callback z parametrem status 3, gdy będzie wiadomo czy numery zgadzają się.

Zawsze sprawdzaj przekazywany status płatności - tylko wartość status 1 znaczy, że płatność została wykonana pomyślnie.
Sprawdzaj także czy usługa według danego zamówienia jeszcze nie była świadczona (według parametru orderid),czy płatność nie jest testowa (według parametru test), a także czy zgadza się kwota i waluta z kwotą i walutą projektu.

Przekazywanie parametrów w accepturl

Takie same parametry, jak i w wypadku callback, są przekazywane na wskazany przez Ciebie accepturl, na który przekierowywany jest płatnik. Prawie zawsze w tym czasie płatność jeszcze nie jest pomyślnie wykonana, i parametr status wynosi 2. Zawsze sprawdzaj, aby za jedną płatność usługa była świadczona tylko jeden raz - jeżeli użytkownik odświeży stronę accepturl, Twój system otrzyma informację o płatności powtórnie.

Listę sposobów zapłaty dostępnych dla Twojego projektu można otrzymać w czasie rzeczywistym, przed przekierowaniem użytkownika na system Paysera. To może być przydatne, jeżeli chcesz wyświetlać wybór sposobów zapłaty na stronie internetowej - w taki sposób nie musisz zmieniać wyboru sposobów zapłaty ręcznie gdy, na przykład, pojawiają się nowe sposoby zapłaty.

Ponadto, przy każdym sposobie zapłaty otrzymujesz i minimalną i maksymalną kwotę płatności, dlatego będą wyświetlać się tylko te sposoby, które są istotne dla użytkownika.

Pobieranie sposobów zapłaty jest realizowane w bibliotece WebToPay. Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję biblioteki - dana funkcjonalność jeszcze nie była realizowana w wersjach biblioteki, starszych od specyfikacji 1.5.

Pobieranie sposobów zapłaty za pomocą biblioteki WebToPay

Informacje o sposobach zapłaty są trzymane w specjalnej klasie - to pozwala na prostszą manipulację danymi i otrzymanie potrzebnej informacji szybciej. Ponieważ przy sposobach zapłaty wyświetlana jest minimalna i maksymalna kwota płatności, otrzymując sposoby zapłaty należy podać nie tylko ID projektu, ale i walutę dla danych kwot.

$paymentMethodsInfo = WebToPay::getPaymentMethodList($projectid, $currency);

Informacje o sposobach zapłaty są podzielone na 4 poziomy:

 • WebToPay_PaymentMethodList - wszystkie informacje. Obiekt danej klasy jest wracany przez metod WebToPay::getPaymentMethodList.
  Metody klasy:
  • filterForAmount($amount, $currency) wraca inny obiekt WebToPay_PaymentMethodList tylko z tymi sposobami zapłaty, które są istotne dla podanej kwoty;
  • getCountries() wraca macierz obiektów WebToPay_PaymentMethodCountry;
  • getCountry($countryCode) wraca jeden obiekt WebToPay_PaymentMethodCountry
  • setDefaultLanguage($language) ustawia domyślny język dla całego drzewa obiektów. Jest używany w nazwach i adresach logotypów. Język można przekazać i dla konkretnych metod, wracających nazwy.
 • WebToPay_PaymentMethodCountry - informacje o sposobach zapłaty w konkretnym państwie.
  Metody klasy:
  • getTitle() wraca nazwę państwa;
  • getGroups() wraca macierz obiektów WebToPay_PaymentMethodGroup;
  • getPaymentMethods() wraca macierz obiektów WebToPay_PaymentMethod Pobierane są wszystkie sposoby zapłaty ze wszystkich w państwie dostępnych grup. Korzystaj z danej metody jeżeli nie chcesz dzielić sposobów zapłaty na grupy.
 • WebToPay_PaymentMethodGroup - informacje o sposobach zapłaty dla konkretnej grupy w konkretnym państwie.
  Metody klasy:
  • getTitle() wraca nazwę grupy;
  • getPaymentMethods() wraca macierz obiektów WebToPay_PaymentMethod.
 • WebToPay_PaymentMethod - informacje o konkretnym sposobie zapłaty.
  Metody klasy:
  • getKey() wraca identyfikator sposobu zapłaty. Daną metodę należy przekazać poprzez formowanie zapytania do systemu Paysera;
  • getTitle() wraca nazwę sposobu zapłaty;
  • getLogoUrl() wraca adres logotypu sposobu zapłaty. Wraca null, jeżeli logotyp jest niemożliwy;
  • isAvailableForAmount($amount, $currency) określa czy dany sposób zapłaty jest możliwy dla konkretnej kwoty. Jeżeli sposoby zapłaty są filtrowane za pomocą metody WebToPay_PaymentMethodList::filterForAmount, nie ma sensu sprawdzać powtórnie.
Uwaga! Tutaj są podane tylko najważniejsze metody, spis wszystkich metod patrz w bibliotece.

Przykład tego, jak podać sposoby zapłaty istotne dla konkretnej kwoty w Litwie, sposobów nie grupując:

<?php

$paymentMethodsInfo = WebToPay::getPaymentMethodList($projectid, $currency)
->filterForAmount($amount, $currency) // leave only methods, available for this amount
->setDefaultLanguage('lt'); // display titles in Lithuanian

foreach ($paymentMethodsInfo->getCountry('lt')->getPaymentMethods() as $paymentMethod) {
  echo '<input type="radio" name="payment" value="' . $paymentMethod->getKey() . '" />';
  if ($paymentMethod->getLogoUrl()) { // display logo only if available
   echo '<img src="' . $paymentMethod->getLogoUrl() . '" />';
  }
  echo $paymentMethod->getTitle() . '<br />';
}

Przykład tego, jak podać wszystkie sposoby zapłaty we wszystkich państwach według grup, bez możliwości wybrać niedostępny sposób zapłaty:

<?php
$paymentMethodsInfo = WebToPay::getPaymentMethodList($projectid, $currency)
->setDefaultLanguage('en'); // display titles in English

foreach ($paymentMethodsInfo->getCountries() as $country) {
 echo '<h2>' . $country->getTitle() . '</h2>';
 foreach ($country->getGroups() as $group) {
  echo '<h3>' . $group->getTitle() . '</h3>';
  foreach ($group->getPaymentMethods() as $paymentMethod) {
   // display radio only if available
	 if ($paymentMethod->isAvailableForAmount($amount, $currency)) {
	  echo '<input type="radio" name="payment" value="' . $paymentMethod->getKey() . '" />';
   }
   // display logo only if available
   if ($paymentMethod->getLogoUrl()) {
    echo '<img src="' . $paymentMethod->getLogoUrl() . '" />';
   }
   echo $paymentMethod->getTitle() . '<br />';
  }
 }
}

Pobieranie sposobów zapłaty nie korzystając z biblioteki WebToPay

Jeżeli programujesz nie w języku PHP, sposoby zapłaty możesz pobrać poprzez ten sam interfejs, jak i bibliotekę WebToPay.

Sposoby zapłaty są podawane w formacie XML, pod następującym adresem:

https://www.paysera.com/new/api/paymentMethods/yourProjectId/currency:desiredCurrency/amount:desiredAmount/language:desiredLanguage

Wszystkie parametry za wyjątkiem yourProjectId są nieobowiązkowe. Można także wskazać jeden lub kilka parametrów, a nie wszystkie.

 • desiredCurrency - określa, w jakiej walucie ma być podana minimalna i maksymalna kwota płatności. Jeżeli nie wskazane, kwoty będą podane w euro;
 • desiredAmount - podawane są tylko te sposoby płatności, które są dostępne dla danej kwoty. Kwota jest podana w centach;
 • desiredLanguage - nazwy są podawane tylko w danym języku. Jeżeli nie wskazane, nazwy są podawane we wszystkich dostępnych językach.

Na przykład, aby otrzymać sposoby zapłaty, które są dostępne dla płaności na kwotę 10000 EUR, formujemy następujący adres (ID projektu 6028):

https://www.paysera.com/new/api/paymentMethods/6028/currency:EUR/amount:1000000

Dla zobrazowania płatności kartą w oknie wprost w serwisie można wykorzystać opracowaną przez nas bibliotekę.

1. Przygotuj przycisk.

Przygotuj przycisk, który aktywuje okno płatności kartą, nadaj mu unikatową sygnaturę (np. id="payNow").

<button id="payNow" type="button">Card Payment Demo</button>

2. Wygeneruj parametry.

Korzystając z biblioteki WebToPay ( Integracja poprzez bibliotekę ) lub specyfikacji ( Integracja za pomocą specyfikacji ) wygeneruj parametry data i sign.

Dodatkowy wykaz parametrów z opisami:

Parametr Długość Obowiązkowy Opis
frame 1 Tak Aktywuj wykorzystanie frame (0 - nie, 1 - tak)
payment 20 Tak Sposób płatności, który wymaga wartości card. Pokazuje tylko płatności kartą
card_type 6 Nie Typ karty (credit – kredytowa, debit – debetowa). Ten parametr definiuje określony typ kart
card_brand 12 Nie Rodzaj karty (visa, maestro, visaelectron, mastercard). Ten parametr definiuje określony rodzaj kart

3. Przetwarzanie danych po kliknięciu przycisku.

Utwórz metody odpowiedzialne za przekazanie danych po kliknięciu przycisku, komunikaty błędów oraz dalszą sekwencję czynności po udanej płatności.

<script>
  var checkoutApp = new PayseraCheckout.App();
  checkoutApp.on(PayseraCheckout.AppEvent.SUCCESS, function () {
    // happens after successful payment, when window is closed
  });

  checkoutApp.on(PayseraCheckout.AppEvent.ERROR, function (message) {
      // happens after unsuccessful payment when window is closed or when buyer closes window.
    switch (message.code) {
      case PayseraCheckout.ErrorCode.USER_CLOSED:
        // buyer closed window
        break;

      case PayseraCheckout.ErrorCode.CARD_INITIAL_RESULT_FAILED:
        // failed to get payment configuration
        break;

      case PayseraCheckout.ErrorCode.CARD_AUTHORIZATION_FAILED:
        // failed to authorize card
        break;

      case PayseraCheckout.ErrorCode.CARD_RESULT_FAILED:
        // wrong payment status after card authorization/3D secure
        break;

      case PayseraCheckout.ErrorCode.CARD_SIGNATURE_FAILED:
        // failed to perform 3D secure step
        break;
    }
  });

	// Button click event
  var payButton = document.getElementById('payNow');
  payButton.addEventListener('click', function () {
    checkoutApp.pay({
      data: '', // generated data
      sign: '' // generated sign
    });
  });
</script>
				

Afghanistan

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Albania

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Algeria

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Andorra

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Angola

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Anguilla

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Antarctica

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Antigua and Barbuda

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Saudi Arabia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Argentina

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Armenia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Aruba

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Australia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_poli Systemy płatnicze Nowej Zelandii i Australii 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Austria

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_eps Banki Austrii 1,00 EUR 1500,00 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Azerbaijan

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Bahamas

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Bahrain

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Bangladesh

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Barbados

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Belgium

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Belize

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Benin

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Bermuda

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Bhutan

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Belarus

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Bolivia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Botswana

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Bosnia and Herzegovina

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Brazil

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Brunei Darussalam

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

British Indian Ocean Territory

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Virgin Islands, British

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Burkina Faso

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Burundi

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Bulgaria

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
bg_allianz Allianz 0,28 EUR -
bg_ubb UBB 0,28 EUR -
bg_postbank PostBank 0,28 EUR -
bg_sgeb S Generale 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Chile

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

China

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Croatia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

_country_cw

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Cyprus

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Chad

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Montenegro

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Czech Republic

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
cz_gemoneybank GE Money Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_mojebanka Moje banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_raiffeisenbank Raiffeisen banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_unicredit UniCredit Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_trustpay Inne banki 0,28 EUR 10000,00 EUR
trustpaycz Banki Czech 0,28 EUR -
cz_cessporstd Česká spořitelna 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_csob ČSOB 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_equabank Equa bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_fiobanka Fio banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Cote d'Ivoire

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

United States Minor Outlying Islands

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Denmark

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Congo, The Democratic Republic of the

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Dominica

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Dominican Republic

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Djibouti

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Egypt

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Ecuador

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Eritrea

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Estonia

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
hanzaee AB bank "Swedbank" Estonia 0,01 EUR -
nordeaee AB bank Nordea Estonia 0,28 EUR -
sebee AB "SEB" bank Estonia 0,90 EUR -
krediidi_ee AS Eesti Krediidipank 0,28 EUR 10000,00 EUR
lhv_ee LHV bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Ethiopia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Falkland Islands (Malvinas)

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Fiji

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Philippines

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Finland

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
fi_nordea Nordea 0,01 EUR -
fi_pohjola Op-Pohjola 0,01 EUR -
fi_danskebank Danske Bank 0,01 EUR -
fi_s_pankki S-Pankki 0,01 EUR -
fi_aktia Aktia 0,01 EUR -
fi_handelsbanken Handelsbanken 0,01 EUR -
fi_poppankki POP Pankki 0,01 EUR -
fi_alandsbanken Ålandsbanken 0,01 EUR -
fi_omasp Oma Säästöpankista 0,01 EUR -
fi_siirto fi_siirto 0,01 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

France

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

French Southern Territories

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Gabon

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Gambia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

South Georgia and the South Sandwich Islands

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Ghana

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Gibraltar

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Greece

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Grenada

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Greenland

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Georgia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Guam

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Guyana

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

French Guiana

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Guadeloupe

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Guatemala

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Guinea

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Guinea-Bissau

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Equatorial Guinea

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Haiti

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Spain

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Netherlands

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_ideal Banki Niderlandów 1,00 EUR 1500,00 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Honduras

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Hong Kong

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

India

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Indonesia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Iraq

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Iran, Islamic Republic of

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Ireland

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Iceland

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Israel

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Jamaica

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Japan

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Yemen

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Jordan

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Cayman Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Cambodia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Cameroon

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Canada

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Qatar

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Kazakhstan

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Kenya

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Kyrgyzstan

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Kiribati

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Colombia

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Comoros

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Congo

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Korea, Republic of

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Korea, Democratic People's Republic of

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

_country_xk

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Costa Rica

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Cuba

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Kuwait

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Lao People's Democratic Republic

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Lesotho

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Lebanon

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Liberia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Libyan Arab Jamahiriya

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Liechtenstein

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Lithuania

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
sampo AB bank Danske 0,01 EUR -
nord AB bank "DNB" 0,01 EUR -
parex AB bank Citadele 0,01 EUR -
nordealt AB bank Nordea 0,01 EUR -
vb2 AB bank SEB 0,01 EUR -
hanza AB bank "Swedbank" 0,01 EUR -
sb AB Šiaulių bankas 0,01 EUR -
mb UAB Medicinos bankas 0,01 EUR -
lku Unie kredytowe Litwy 0,01 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
moq MoQ 0,01 EUR -
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
lt_post W oddziałach poczty „Lietuvos paštas” i kioskach PayPost 0,01 EUR 580,00 EUR
lt_perlas Terminale "Perlas" 1,00 EUR 300,00 EUR
lt_gf_leasing General Financing 43,44 EUR -
lt_mokilizingas lt_mokilizingas 50,00 EUR 10000,00 EUR
maximalt MAXIMA Litwa 0,28 EUR 600,00 EUR
barcode W kioskach "Lietuvos spaudos" i Narvesen 0,28 EUR 580,00 EUR
lthand Płatność gotówką w banku 0,28 EUR 250000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Luxembourg

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Macedonia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Madagascar

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Mayotte

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Macao

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Malawi

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Maldives

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Malaysia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Mali

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Malta

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Northern Mariana Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Morocco

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Martinique

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Mauritania

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Mauritius

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Mexico

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Micronesia, Federated States of

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Myanmar

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Monaco

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Mongolia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Montserrat

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Mozambique

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Moldova, Republic of

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Namibia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Nauru

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Nepal

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

_country_bq

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Germany

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
giro_pay Giropay 0,29 EUR 10000,00 EUR
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_giropay Banki Niemiec 1,00 EUR 1500,00 EUR
ppro_instant_transfer Banki Niemiec 1,00 EUR 1500,00 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Niger

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Nigeria

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Nicaragua

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Niue

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Norfolk Island

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Norway

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

New Caledonia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

New Zealand

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_poli Systemy płatnicze Nowej Zelandii i Australii 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Oman

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Pakistan

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Palau

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Panama

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Papua New Guinea

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Paraguay

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Peru

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Pitcairn

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

French Polynesia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Poland

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
pl_blik BLIK 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_paribas BNP Paribas Poland 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_bos Bank Ochrony Środowiska 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_deutsche Deutsche Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_eurobank Euro Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_getin Getin Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_idea Idea Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_nest Nest Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_noble Noble Pay 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_pbs Podkarpacki BS 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_plus Plus Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_pocztowy24 e-transfer Pocztowy24 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_raiffeisen Raiffeisen Polbank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_skycash SkyCash 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_toyota Toyota Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_volkswagen Volkswagen Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_zabka Żabka 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_sgb Banki Spółdzielcze 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_dnb DnB Nord 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_citi_handlowy Citi Handlowy 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_bz_wbk Bzwbk bankas 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_ing ING 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_millennium Millennium 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_inteligo Inteligo 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_tmobile T-Mobile 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_credit_agricole Credit Agricole 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_mbank mBank bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_alior Alior bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_pko Pko bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_pekao Pekao bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_przelewy24 Banki Polski 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Puerto Rico

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Portugal

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

South Africa

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Cape Verde

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Central African Republic

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Reunion

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Russian Federation

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Romania

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Rwanda

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

_country_sw

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Western Sahara

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Saint Kitts and Nevis

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Saint Lucia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Saint Vincent and the Grenadines

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

_country_bl

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

_country_mf

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Saint Pierre and Miquelon

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

El Salvador

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Samoa

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

American Samoa

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

San Marino

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Senegal

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Serbia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Seychelles

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Sierra Leone

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Singapore

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

_country_sx

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Somalia

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Sri Lanka

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

United States

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Swaziland

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Sudan

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

_country_ss

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Suriname

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Svalbard and Jan Mayen

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Syrian Arab Republic

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Switzerland

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Sweden

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
se_swedbank Swedbank 0,05 EUR -
se_nordea Nordea 0,05 EUR -
se_handelsbanken Handelsbanken 0,05 EUR -
se_seb SEB 0,05 EUR -
se_sparbanken Sparbanken 0,05 EUR -
se_skandiabanken Skandiabanken 0,05 EUR -
se_lansforsakringar Länsförsäkringar 0,05 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Slovakia

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
sk_csob ČSOB 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_fiobanka Fio banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_postovabanka Poštová banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_tatrabanka Tatra Banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_vubbanka VÚB banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_trustpay Inne banki 0,28 EUR 10000,00 EUR
trustpaysk Banki Słowacji 0,28 EUR -
sk_slovspor Slovenská sporiteľňa 0,28 EUR 10000,00 EUR
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Slovenia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Tajikistan

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Thailand

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Taiwan

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Tanzania, United Republic of

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Palestinian Territory

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Timor-Leste

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Togo

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Tokelau

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Tonga

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Trinidad and Tobago

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Tunisia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Turkey

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Turkmenistan

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Turks and Caicos Islands

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Tuvalu

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Uganda

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Ukraine

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Uruguay

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Uzbekistan

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Vanuatu

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Wallis and Futuna

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Holy See (Vatican City State)

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Venezuela

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

United Kingdom

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Vietnam

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Bouvet Island

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Christmas Island

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Guernsey

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Jersey

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Isle of Man

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Saint Helena

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Aland Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Cook Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Virgin Islands, U.S.

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Heard Island and McDonald Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Cocos (Keeling) Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Marshall Islands

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Faroe Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Solomon Islands

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Sao Tome and Principe

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Hungary

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Italy

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Zambia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Zimbabwe

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

United Arab Emirates

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -

Latvia

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
hanzalv AB bank "Swedbank" Łotwa 0,01 EUR -
seblv AB "SEB" bank Łotwa 0,01 EUR -
parexlv AB Citadele bank Łotwa 0,01 EUR -
nordealv AB bank Nordea Łotwa 0,01 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
maximalv W kasach "MAXIMA LV" 0,28 EUR 1000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
card card 0,01 EUR -
Kod błędu Opis błędu
0x1 Kwota płatności jest zbyt mała.
0x2 Kwota płatności jest zbyt duża.
0x3 Wybrana waluta jest niedostępna.
0x4 Brak kwoty lub waluty.
0x6 Brak projectId albo dany ID nie istnieje.
0x7 Chociaż tryb testowania jest wyłączony, próbowałeś wykonać płatność testową.
0x8 Zabroniłeś ten sposób płatności.
0x9 Kodowanie zmiennej "paytext" jest nieodpowiednie (ma być utf-8).
0x10 Brak lub nieprawidłowy "orderID".
0x11x0 Projekt nie był sprawdzony przez administratora.
0x11x2 Projekt był zawieszony przez klienta.
0x11x4 Projekt był zablokowany przez naszego administratora.
0x11x5 Projekt był usunięty z naszego systemu
0x11x6 Projekt jest sprawdzony, ale jeszcze nie potwierdzony
0x13 Adres bazowy Accepturl, cancellurl, callbacurl lub referer różni się od adresu, potwierdzonego w projekcie.
0x14 Nieprawidłowy parametr "sign".
0x15x0 Najmniej jeden z następujących parametrów jest nieprawidłowy: cancelurl, accepturl, callbackurl.
0x15x1 Parametr time_limit jest nieprawidłowy (nieprawidłowy format lub wartość)