Formaty

 • * – Pole obowiązkowe
 • C – Pole znakowe
 • YYYY – Czterocyfrowa liczba roku
 • MM – Dwucyfrowa liczba (obowiązkowa) miesiąca
 • DD – Dwucyfrowa liczba (obowiązkowa) dnia
 • N – Pole liczbowe

Wymagania ogólne

 • Należy określać maksymalną długość pola
 • Każde pole jest oddzielane za pomocą TAB (#9)
 • Rozszerzenie pliku zależy od typu dokumentu (nazwa nie ma znaczenia)
 • Informacja o jednym przelewie ma się pomieszczać w jednej linii
 • Kody walut według standardu ISO
 • W tekście używana jest tabela kodów UTF-8

Rozszerzenie pliku ma być taresis (nazwa nie ma znaczenia). Np.: international.taresis.

Nr. ser.
Nazwa
Wielkość
Uwagi
1
Numer
C10*
Unikalny numer przelewu
2
Data
C8
Format: YYYYMMDD
3
Data wykonania transakcji
N6
Format: YYYYMMDD
4
Rodzaj płatności (pierwszeństwo)
N1*
Możliwe wartości:
1 – Standardowy
2 – Pilny
3 – Bardzo pilny
5
Waluta
C3*
Kod waluty według standardu ISO
6
Waluta debetowa
C3
Nie używana w Internecie
7
Kwota
N14*
Centy (grosze) nie muszą być oddzielone kropką lub przecinkiem. Zamiast 50,25 trzeba wskazać 5025
8
Konto płatnika
C35*
Konto płatnika
9
BIC organizacji kredytowej, na prośbę której wykonywany jest przelew
C11
-
10
SWIFT banku korespondenta
C11
Kod SWIFT banku korespondenta jest pisany dużymi literami. Wielkość - 8 lub 11 symboli
11
Konto bankowe odbiorcy w banku korespondencie
C34
Konto banka korespondenta
12
Nazwa banku korespondenta1
C35
Nazwa banku korespondenta
13
Nazwa banku korespondenta2
C35
Nazwa banku korespondenta
14
Adres banku korespondenta1
C35
Adres banku korespondenta
15
Adres banku korespondenta2
C35
Adres banku korespondenta
16
SWIFT banku odbiorcy
C11
Kod SWIFT banku. Jest pisany dużymi literami. Wielkość - 8 lub 11 symboli
17
Kod banku odbiorcy
C34
-
18
Kod banku odbiorcy1
C35*
Nazwa banku odbiorcy podawana jest w polach znakowyh 2х35
19
Nazwa banku odbiorcy2
C35
Nazwa banku odbiorcy podawana jest w polach znakowyh 2х35
20
Adres banku odbiorcy1
C35
Adres banku podawany jest w polach znakowych 2х35
21
Adres banku odbiorcy2
C35
Adres banku podawany jest w polach znakowych 2х35
22
Konto odbiorcy
C35*
Konto odbiorcy
23
Nazwa odbiorcy1
C35*
Nazwa odbiorcy podawana jest w polach znakowych 2х35
24
Nazwa odbiorcy2
C35
Nazwa odbiorcy podawana jest w polach znakowych 2х35
25
Adres odbiorcy1
C35*
Adres odbiorcy podawany jest w polach znakowych 2х35
26
Adres odbiorcy2
C35
Adres odbiorcy podawany jest w polach znakowych 2х35
27
Opis płatności1
C35
Tytuł płatności. Podawany jest w polach znakowych 4х35
28
Opis płatności2
C35
Tytuł płatności. Podawany jest w polach znakowych 4х35
29
Opis płatności3
C35
Tytuł płatności. Podawany jest w polach znakowych 4х35
30
Opis płatności4
C35
Tytuł płatności. Podawany jest w polach znakowych 4х35
31
Opłata, pobierana przez zagraniczny bank
C1*
Możliwe wartości:
1 – Tylko płatnik
2 – I płatnik, i odbiorca
3 – Tylko odbiorca
32
Powiadomić odbiorcę przez teleks
C1
Możliwe wartości:
0 – Nie powiadamiać
1 – Powiadamiać
33
Powiadomić odbiorcę przez telefon
C1
Możliwe wartości:
0 – Nie powiadamiać
1 – Powiadamiać
34
Telefon do powiadamiania
C20
-
35
Konto do pobierania prowizji
C20*
-
36
Literowy kod waluty konta do pobierania prowizji
C3*
-
37
SWIFT banku korespondenta
C11
Nie używana w Internecie
38
Nazwa banku korespondenta
C70
Nie używana w Internecie
39
Nazwa banku korespondenta
C35
Nie używana w Internecie
40
Kod archiwum
C50
Nie używana w Internecie