Formaty

 • * – Pole obowiązkowe
 • C – Pole znakowe
 • YYYY – Czterocyfrowa liczba roku
 • MM – Dwucyfrowa liczba (obowiązkowa) miesiąca
 • DD – Dwucyfrowa liczba (obowiązkowa) dnia
 • N – Pole liczbowe

Wymagania ogólne

 • Należy określać maksymalną długość pola
 • Każde pole jest oddzielane za pomocą TAB (#9)
 • Rozszerzenie pliku zależy od typu dokumentu (nazwa nie ma znaczenia)
 • Informacja o jednym przelewie ma się pomieszczać w jednej linii
 • Kody walut według standardu ISO
 • W tekście używana jest tabela kodów UTF-8

Rozszerzenie pliku ma być mokesis (nazwa nie ma znaczenia). Np.: transfers.mokesis.

Nr. ser.
Nazwa
Wielkość
Uwagi
1
Numer
C10*
Unikalny numer przelewu
2
Data
C8
Format: YYYYMMDD
3
Data wykonania transakcji
C8*
Format: YYYYMMDD
4
Rodzaj płatności (pierwszeństwo)
N1*
Możliwe wartości:
1 – Standardowy
2 – Pilny
5
Numer konta płatnika
C35*
Numer konta płatnika - IBAN format
6
Nazwa płatnika
C200
Imię, nazwisko/Nazwa płatnika
7
PESEL/Numer rejestracyjny płatnika
C11
PESEL (NIP) płatnika
8
Instytucja kredytowa płatnika
C11
Kod, ustanowiony przez płatnika i odbiorcę, na podstawie którego odbiorca może identyfikować płatnika
9
Numer klienta w systemie informacji odbiorcy
C16
Kod, ustanowiony przez płatnika i odbiorcę, na podstawie którego odbiorca może identyfikować płatnika
10
Numer konta podstawowego płatnika
C35
Numer konta podstawowego płatnika
11
Imię, nazwisko/Nazwa podstawowego płatnika
C140
Imię, nazwisko/Nazwa podstawowego płatnika
12
PESEL/numer rejestracyjny podstawowego płatnika
C11
PESEL (NIP) podstawowego płatnika
13
Numer konta odbiorcy
C35*
Numer konta odbiorcy - IBAN format
14
Nazwa odbiorcy
C200*
Imię, nazwisko/Nazwa odbiorcy
15
PESEL/NIP
C11
PESEL (NIP) odbiorcy
16
Instytucja kredytowa odbiorcy
C11
Kod, ustanowiony przez płatnika i odbiorcę, na podstawie którego odbiorca może identyfikować płatnika
17
Numer klienta w systemie informacji odbiorcy
C16
Kod, ustanowiony przez płatnika i odbiorcę, na podstawie którego płatnik może identyfikować odbiorcę
18
Numer konta końcowego odbiorcy
C35
Numer konta końcowego odbiorcy
19
Imię, nazwisko/Nazwa końcowego odbiorcy
C140
Imię, nazwisko/Nazwa końcowego odbiorcy
20
PESEL/NIP
C11
PESEL (NIP) końcowego odbiorcy
21
Kwota
N14*
Centy (grosze) nie muszą być oddzielone kropką lub przecinkiem. Zamiast 50,25 trzeba wskazać 5025
22
Waluta
C3*
Kod waluty według standardu ISO
23
Kod płatności
C28
Wskazany przez klienta kod płatności
24
Tytuł płatności
C300*
Wskazany przez klienta tytuł płatności
25
Kod archiwum
C50
Kod, wydawany przez organizację kredytową dla każdej operacji. Tylko dla eksportu