Informacje ogólne

Możliwy jest przegląd wszystkich "callbacks", które Paysera wysyła do Twojego systemu oraz odpowiedzi, które otrzymujemy z Twojego systemu.

bank.paysera.com -> Projekty i działania -> Przychodzące płatności -> Info znak odnośnie konkretnej płatności..

Tutaj możesz zobaczyć adres URL, który demonstruje użycie wywołań zwrotnych oraz odpowiedzi z Twojego systemu. Możesz użyć tego adresu URL do ręcznego wywołania zwrotnego.

Zawsze sprawdzaj przekazywany status płatności - tylko wartość status 1 znaczy, że płatność została wykonana pomyślnie.

Sprawdzaj czy płatność nie jest testowa (według parametru status), czy usługa według danego zamówienia jeszcze nie była świadczona (według parametru orderid), a także czy zgadza się kwota i waluta z kwotą i walutą projektu.

Callback struktura

Paysera wysyła odpowiedź na przez Ciebie wskazany adres callbackurl. Do wskazanego callbackurl dodawane są dodatkowe parametry GET, spis których wraz z opisami jest podany poniżej. Wszystkie te parametry są podawane z prefiksem callbackurl.

Callback parametry

Parametr
Opis
projectid
Unikalny numer projektu. Tylko potwierdzone projekty mogą przyjmować płatności.
orderid
Numer zamówienia z Twojego systemu.
lang
Można podać język użytkownika (ISO 639-2/B: LIT, RUS, ENG, itp.). Jeżeli system Paysera nie obsługuje wybranego języka, język będzie wybrany według adresu IP lub język angielski będzie używany domyślnie.
amount
Kwota w centach, którą klient musi zapłacić.
currency
Waluta płatności (np. USD, EUR, itp.), w której chcesz otrzymać płatność od klienta. Jeżeli podana waluta poprzez wybrany sposób płatności nie może być przyjęta, system automatycznie ją wymieni na obsługiwaną walutę według kursu dnia. W odpowiedzi na Twoją stronę będą przekazane payamount i paycurrency.
payment
Sposób zapłaty. Jeżeli podany, płatność będzie wykonywana poprzez ten sposób zapłaty. Jeżeli niewskazane, użytkownikowi będzie podana tabela z listą sposobów zapłaty. Sposoby zapłaty można otrzymać i w czasie rzeczywistym, za pomocą biblioteki WebToPay.
country
Państwo płatnika (LT, EE, LV, GB, PL, DE). Jeżeli państwo jest wpisane, dla płatnika są podawane tylko te sposoby zapłaty, które są obsługiwane w danym państwie. Jeżeli państwo nie jest wpisane, system określa państwo według adresu IP użytkownika. Płatnikowi pozostawiana jest możliwość zmiany państwa.
paytext
Tytuł płatności, który wyświetla się wykonując przelew.
name
Imię płatnika, otrzymane od systemu płatniczego. Przekazywane tylko jeżeli system płatniczy je nadaje.
surename
Nazwisko płatnika, otrzymane od systemu płatniczego. Przekazywane tylko jeżeli system płatniczy je nadaje.
status
Status płatności:
0 - Płatność nie została wykonana
1 - Płatność pomyślna
2 - Zlecenie płatnicze przyjęte, ale jeszcze nie wykonane
3 - Dodatkowa informacja o płatności
test
Parametr, który pozwala na testowanie połączenia. W taki sposób płatność nie jest wykonywana, a rezultat jest wracany od razu, jak gdyby płatność była wykonana.
payment_country
Państwo sposobu zapłaty. Jeżeli sposób zapłaty jest dostępny w kilku państwach (międzynarodowy) - parametr nie jest podawany. Państwo jest podawane w formacie dwucyfrowym (ISO 3166-1 alpha-2). Np.: LT, PL, RU, EE
payer_ip_country
Państwo płatnika, które jest określane według adresu IP płatnika. Państwo jest podawane w formacie dwucyfrowym (ISO 3166-1 alpha-2). Np.: LT, PL, RU, EE.
payer_country
Państwo płatnika, które jest określane według państwa sposobu zapłaty, a jeżeli sposób zapłaty jest międzynarodowy – według adresu IP płatnika. Państwo jest podawane w formacie dwucyfrowym (ISO 3166-1 alpha-2). Np.: LT, PL, RU, EE.
p_email
E-mail kupującego jest obowiązkowy. Jeżeli adres nie będzie otrzymany, system poprosi klienta go wpisać. Na dany adres system Paysera powiadomi płatnika o statusie zapłaty.
payamount
Kwota w centach, która została przelana. Może różnić się, jeżeli była wymieniana na inną walutę.
paycurrency
Waluta płatności (np. USD, EUR, itp.), którą przelałeś. Może różnić się od tej, o którą prosiłeś, jeżeli wybrany sposób płatności nie obsługuje danej waluty.
version
Numer wersji specyfikacji (API) systemu płatniczego Paysera.
requestid
Numer zapytania, który otrzymujemy gdy kupujący klika na bank i który podajemy w link, znajdujący się w polu "callbackurl".
_ss2
Parametr, za pomocą którego sprawdzamy czy otrzymałeś odpowiedź od naszego serwera. To jest sposób sprawdzania najwyższego poziomu niezawodności.
_ss1
Parametr, za pomocą którego sprawdzamy czy otrzymałeś odpowiedź od naszego serwera. To jest sposób sprawdzania niższego niż _ss2 poziomu niezawodności. Pobierz przykład skryptu Tutaj .