Pobieranie opłat schemat

checkout scheme

1. Do systemu Paysera przekazywana jest w specyfikacji opisana macierz danych i odwiedzającemu Twojej strony internetowej podawana jest lista dostępnych sposobów zapłaty. Które dane ma przekazać Twój system i które dane wróci Paysera możesz zobaczyć w rozdziale Integracja za pomocą specyfikacji.

  • Jeżeli użytkownik odmawia płacenia, on będzie przekierowany z powrotem na przez Ciebie wskazany adres cancelurl.
  • Jeżeli przekazywana macierz danych zawiera błędy odwiedzającemu Twojej strony internetowej wyświetla się strona błędu. Kody błędów można zobaczyć w rozdziale Kody błędów.

2. Odwiedzający Twojej strony internetowej jest przekierowywany na wybrany system płatniczy.

3. Po wykonaniu płatności, odwiedzający jest przekierowywany z powrotem na system Paysera.

4. Wracając z systemu płatniczego, odwiedzający jest automatycznie przekierowywany na przez Ciebie wskazany adres accepturl.

5. Gdy system płatniczy wykonuje płatność, powiadamiany jest system Paysera.

6. Paysera, po otrzymaniu informacji o wykonanej płatności, zwraca się do Twojej strony na wskazany adres callbackurl i przekazuje wszystką informację o wykonanej płatności.