Paysera jest innowacyjnym, efektywnym, sprawdzonym i bezpiecznym systemem pieniędzy elektronicznych, któremu Bank Litwy wydał nieograniczoną licencję pieniędzy elektronicznych Nr 1. To bezpłatne konto płatnicze, umożliwiające szybkie, bezpieczne i tanie (często – całkowicie bezpłatne) zapłaty za towar i usługi.

Konto Paysera jest prawdziwym portfelem elektronicznym, którego nigdy nie zgubisz i po wpłacie konkretnej kwoty zawsze ją znajdziesz na swoim portfelu. W wielu wypadkach takie konto jest lepsze od kont bankowych, ponieważ na nie działają większe wymagania bezpieczeństwa i pieniędzy jej właściciela administratorzy systemu Paysera nie mogą pożyczać lub inwestować.

Specjaliści najwyższego szczebla bezustannie rozwijają i ulepszają usługi Paysera według najnowszych innowacji w sferze płatności.

Specyfikacje techniczne:

API konta Paysera

Dany interfejs oprogramowania pozwala na inicjację i zarządzanie przelewami pomiędzy kontami Paysera. Ponadto, on zabezpiecza dostęp do informacji o użytkownikach Paysera.

System wymiany i realizacji informacji o płatnościach (SRWRIP)

Dany system pozwala na przelew pieniędzy bezpośrednio z konta Paysera. Pieniądze wewnątrz systemu są przelewane w czasie rzeczywistym, a przelewy na konta banków są wykonywane siedem dni w tygodniu, od 8 do 20 godz.

API przepływów pieniężnych konta Paysera

Usługa, informująca Twój system o przepływach środków na koncie Paysera. Właściciel konta automatycznie najwygodniejszym dla siebie sposobem otrzymuje wiadomość o wykonanej lub otrzymanej płatności: poprzez pocztę elektroniczną, wiadomość SMS, lub bezpośrednio informując system informacyjny.

Formaty plików do improtowania przelewów

Oto opis formatów plików, które można importować do systemu w celu dokonania płatności masowych.

Pobieranie opłat online poprzez bezpośredni interfejs Paysera.

Możliwość pobierać opłaty poprzez instalację bezpłatnych widżetów interfejsu Paysera („bank-link“) dla najpopularniejszych systemów zarządzania zawartością. Bardziej operatywna i szybka zapłata niż poprzez bank.

Słowa kluczowe SMS

Dana usługa daje możliwość pobierać opłaty za pomocą krótkich wiadomości SMS o podwyższonej opłacie. Usługa działa w ponad 65 państwach. Na stronie internetowej jest podawana informacja o towarze lub usługach, instrukcja, numer telefonu, a także zawartość wiadomości SMS, którą trzeba wysłać, aby nabyć towar lub usługę.