Paysera sukurta sistema leidžia atsiskaityti internetu naudojant vieną centralizuotą sąsają (API). Tam tiesiog reikia įdiegti mūsų sistemą į Jūsų svetainę. Po to procesai vyksta automatiškai.

Tai daroma kreipiantis į mūsų serverius, perduodant žemiau dokumentacijoje pateikiamus parametrus. Po to Jūsų svetainės lankytojui pateikiami visi mūsų teikiami atsiskaitymo būdai. Įvykdžius mokėjimą su Jūsų nurodyta suma, informaciją apie tai siunčiame į Jūsų svetainę.

Šioje schemoje pavaizduota, kaip veikia Paysera sistema.

 • 1. Į Paysera sistemą perduodamas specifikacijoje aprašytas duomenų masyvas ir Jūsų svetainės lankytojui pateikiamas galimų mokėjimų būdų sąrašas. Kokius duomenis turi perduoti Jūsų sistema ir kokius grąžins Paysera galite sužinoti skyriuje "Integravimas su specifikacija".
  • 1.1. Jei naudotojas atsisako mokėti, jis grąžinamas į Jūsų nurodytą cancelurl adresą.
  • 1.2. Jei perduotame duomenų masyve yra klaidų Jūsų svetainės lankytojui tokiu atveju parodomas klaidos puslapis. Galimas „error“ reikšmes galima peržiūrėti specifikacijos skyriuje "Klaidų kodai".
 • 2. Jūsų svetainės lankytojas nukreipiamas į pasirinktą mokėjimo sistemą.
 • 3. Atlikus mokėjimą, lankytojas nukreipiamas atgal į Paysera.
 • 4. Grįžtant iš mokėjimo sistemos, lankytojas automatiškai peradresuojamas į Jūsų nurodytą accepturl adresą.
 • 5. Kai mokėjimo sistema galutinai įvykdo mokėjimą, informuojama Paysera sistema.
 • 6. Paysera sistema, gavusi informaciją apie įvykdytą mokėjimą, kreipiasi į Jūsų svetainę, nurodytu callbackurl adresu ir perduoda visą informaciją apie įvykdytą mokėjimą.

Integruoti makromokėjimų sistemą į Jūsų svetainę paprasta. Priklausomai nuo Jūsų svetainės pasirinkite vieną iš mūsų siūlomų būdų.

Būdas Nr. 1: Atsisiųsti įskiepį. Patikrinti įskiepių suderinamumą su Jūsų svetainės TVS ir atsisiųsti tinkamą galima čia. Sistema integraciją atliks automatiškai.

Būdas Nr. 2: Atsisiųsti biblioteką priklausomai nuo programavimo kalbos. Jums teireiks nurodyti parametrus.

Būdas Nr. 3: Pasinaudoti detalia specifikacija, pritaikant Paysera sistemą savo konkretiems poreikiams.

Avactis

www.avactis.com

CMS Made Simple

www.cmsmadesimple.org

CRE loaded

www.creloaded.com

CS-Cart

www.cs-cart.com

CubeCart

www.cubecart.com

Drupal

www.drupal.org

ImpressPages

www.impresspages.org

Joomla

www.joomla.org

Magento

www.magentocommerce.com

OpenCart

www.opencart.com

osCommerce

www.oscommerce.org

Oxid

www.nfq.lt

PrestaShop

www.prestashop.com

WHMCS

www.whmcs.com

Wordpress

www.wordpress.com

ZenCart

www.zen-cart.com

nopCommerce

www.nopcommerce.com

Paysera Tickets

tickets.paysera.com

Ecwid

www.ecwid.com

GETSHOPIN

www.getshopin.lt

gombashop

www.gombashop.com

HostBill

hostbillapp.com

mozello

www.mozello.com

Shopify

www.shopify.com

Shopiko

www.superhosting.bg

shopiteka

www.shopiteka.lt

verskis.lt

www.verskis.lt

weebly

www.weebly.com

WiX.com

www.wix.com

Integruoti Paysera sistemą į Jūsų svetainę galima atsisiuntus mūsų parengtą atviro kodo programinę biblioteką – libwebtopay. Per ją galima patikrinti visus reikalingus perduodamų ir gaunamų duomenų saugumo parametrus. Iš archyvo pasiimkite failą libwebtopay/WebToPay.php. Kiti failai skirti testams, pavyzdžiams ir paaiškinimams. Naujausią tik vieno libwebtopay/WebToPay.php failo versiją galite atsisiųsti šiuo adresu: WebToPay.php Taip pat galite atsisiųsti versijuojamą variantą (iš Mercurial VCS):

$ hg clone https://bitbucket.org/paysera/libwebtopay/

Versijuojamą .NET bibliotekos variantą atsisiųskite (iš GitHub):

$ git clone https://github.com/evp/webtopay-lib-dotnet.git
Pastaba libwebtopay tinka ir mikro, ir makropaslaugoms. Jums pakanka iškviesti du metodus, iš kurių vienas parengia duomenis išsiuntimui, o kitas patikrina gautą atsakymą apie įvykdytą mokėjimą.

Žemiau pateiktas veikiantis pavyzdys. Vietos, kuriose reikia įrašyti Jūsų Paysera prieigos duomenis, pažymėtos komentarais.

1. Susikurkite katalogą.

SUSIKURKITE katalogą, PAVADINKITE jį libwebtopay. Jame bus laikomi visi failai, susiję su mokėjimų integracija.

2. Atsisiųskite libwebtopay biblioteką.

Į sukurtą libwebtopay katalogą ATSISIŲSKITE WebToPay.php failą.

3. Sukurkite failą, nukreipiantį vartotoją į Paysera svetainę.

Kataloge libwebtopay SUKURKITE failą redirect.php. Šio failo turinys galėtų būti toks:

<?php

require_once('WebToPay.php');

function get_self_url() {
  $s = substr(strtolower($_SERVER['SERVER_PROTOCOL']), 0,
        strpos($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'], '/'));

  if (!empty($_SERVER["HTTPS"])) {
    $s .= ($_SERVER["HTTPS"] == "on") ? "s" : "";
  }

  $s .= '://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];

  if (!empty($_SERVER['SERVER_PORT']) && $_SERVER['SERVER_PORT'] != '80') {
    $s .= ':'.$_SERVER['SERVER_PORT'];
  }

  $s .= dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']);

  return $s;
}

try {
  $self_url = get_self_url();

  $request = WebToPay::redirectToPayment(array(
    'projectid'   => 0,
    'sign_password' => 'd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e',
    'orderid'    => 0,
    'amount'    => 1000,
    'currency'   => 'EUR',
    'country'    => 'LT',
    'accepturl'   => $self_url.'/accept.php',
    'cancelurl'   => $self_url.'/cancel.php',
    'callbackurl'  => $self_url.'/callback.php',
    'test'     => 0,
  ));
} catch (WebToPayException $e) {
  // handle exception
} 
				

Vietoj WebToPay::redirectToPayment metodo galite naudoti WebToPay::buildRequest, kuris priima tokius pačius parametrus ir grąžina reikiamų siuntimui duomenų masyvą.

WebToPay::buildRequest() metodo pilnas parametrų sąrašas su aprašymais:

Parametras Ilgis Būtinas Aprašymas
projectid 11 Taip Unikalus projekto numeris. Tik patvirtinti projektai, gali priimti įmokas.
orderid 40 Taip Užsakymo numeris iš jūsų sistemos.
accepturl 255 Taip Pilnas interneto adresas (URL), į kurį klientas nukreipiamas sėkmingai atlikus mokėjimą.
cancelurl 255 Taip Pilnas interneto adresas (URL), į kurį klientas nukreipiamas atšaukus ar nepavykus atlikti mokėjimą.
callbackurl 255 Taip Pilnas adresas (URL), kuriuo pardavėjui pateikiama informacija apie atliktą mokėjimą. Skriptas turi grąžinti tekstą OK. Tik tuomet mūsų sistema užfiksuos, kad apie apmokėjimą sėkmingai informavome. Jei atsakymo OK nėra, pranešimą siunčiame 4 kartus (kai tik gauname, po valandos, po trijų ir po paros).
sign_password 255 Taip Projekto slaptažodis, kurį galite rasti prisijungę prie Paysera sistemos su savo naudotojo duomenimis, išsirinkus „paslaugų valdymas“ ir prie konkretaus projekto pasirinkus „bendri nustatymai“.
lang 3 Ne Galima nurodyti naudotojo kalbą. Jei tokios kalbos Paysera nepalaiko, bus parinkta kalba pagal lankytojo IP adresą arba anglų kalba pagal nutylėjimą. (LIT, LAV, EST, RUS, ENG, GER, POL).
amount 11 Ne Suma centais, kurią klientas turi apmokėti.
currency 3 Ne Valiuta (USD, EUR), kuria pageidaujate, kad klientas mokėtų. Jei nurodytos valiutos per pasirinktą mokėjimo būdą negalima priimti, sistema automatiškai konvertuos sumą pagal dienos kursą į palaikomą valiutą. Atsakyme į Jūsų svetainę bus paduoti payamount ir paycurrency.
payment 20 Ne Mokėjimo būdas. Jei nurodytas mokėjimas bus atliekamas konkrečiai per tą mokėjimo būdą. Jei nenurodytas, vartotojui bus pateikiama galimų mokėjimo būdų lentelė. Mokėjimo būdus galite gauti ir realiu laiku, naudojantis WebToPay biblioteka.
country 2 Ne Mokėtojo šalis (LT, EE, LV, GB, PL, DE). Nurodžius šalį mokėtojui iš karto pateikiami mokėjimo būdai, kurie galimi toje šalyje. Jei šalis nenurodoma, sistema pagal mokėtojo IP adresą nustato jo šalį. Mokėtojui paliekama galimybė pasikeisti šalį.
paytext 255 Ne Mokėjimo paskirtis, matoma darant pavedimą. Nenurodžius naudojamas tekstas pagal nutylėjimą: Apmokėjimas už prekes ir paslaugas (už nr. [order_nr]) ([site_name]). Jei nurodote mokėjimo paskirtį, būtina įtraukti šiuos kintamuosius, kurie galutiniame paskirties tekste bus pakeisti atitinkamomis reikšmėmis:
 • [order_nr] - užsakymo numeris.
 • [site_name] arba [owner_name] - svetainės adresas arba įmonės pavadinimas.
Nenurodžius šių kintamųjų, bus naudojamas paskirties tekstas pagal nutylėjimą. Mokėjimo paskirties pavyzdys: Apmokėjimas už prekes pagal užsakymą [order_nr] svetainėje [site_name].
p_firstname 255 Ne Pirkėjo vardas. Pageidautinas daugumai mokėjimo būdų. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
p_lastname 255 Ne Pirkėjo pavardė. Pageidautina daugumai mokėjimo būdų. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
p_email 255 Ne Pirkėjo el. paštas privalomas. Jei adresas nebus gautas, bus prašoma jį įvesti. Šiuo adresu Paysera sistema informuos mokėtoją apie apmokėjimo būklę.
p_street 255 Ne Pirkėjo adresas, kuriuo bus siunčiamos prekės (pvz: Mėnulio g. 7 - 7). Pageidautina. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
p_city 255 Ne Pirkėjo miestas, į kurį bus siunčiamos prekės. (pvz: Vilnius). Pageidautina. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
p_state 20 Ne Pirkėjo valstijos kodas (privalomas tik perkant JAV valstijoje). Pageidautina. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
p_zip 20 Ne Pirkėjo pašto kodas. Lietuvos pašto kodus galite rasti čia. Pageidautina. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
p_countrycode 2 Ne Pirkėjo šalies kodas. Šalies sutrumpintus kodus galite rasti čia . Pageidautina. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
only_payments 0 Ne Rodyti tik kableliais išskirtą mokėjimo tipų sąrašą.
disallow_payments 0 Ne Nerodyti kableliais išskirto mokėjimo tipų sąrašų.
test 1 Ne Parametras, leidžiantis testuoti sujungimą. Apmokėjimas nevykdomas ir rezultatas grąžinamas iš karto, tartum būtų sumokėta. Norint testuoti, būtina aktyvuoti testavimo režimą prie konkretaus projekto, kai prisijungiate: „Paslaugų valdymas“ -> „įmokų surinkimas“ (prie konkretaus projekto) -> „Leisti testinius mokėjimus“ (pažymėkite).
time_limit 19 Ne Parametras nurodantis iki kada galima apmokėti užklausą, data pateikiama "yyyy-mm-dd HH:MM:SS" formatu. Minimali reikšmė 15 min. nuo esamo laiko, maksimali 3 dienos. Pastaba: veikia tik su tam tikrais mokėjimų tipais.
personcode 255 Ne Šį parametrą galima naudoti naudotojo autentifikavimui. Jei perduosite naudotojo asmens kodą, kartu su callback Paysera grąžins personcodestatus parametrą, kuris nurodys, ar asmens kodas atitinka perduotąjį.

4. Sukurkite accept.php

Kataloge libwebtopay SUKURKITE failą accept.php. Šio failo turinys turėtų būti toks:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
    <title></title>
</head>
<body>
    Thank you for buying
</body>
</html> 

5. Sukurkite cancel.php

Kataloge libwebtopay SUKURKITE failą cancel.php. Šio failo turinys turėtų būti toks:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
    <title></title>
</head>
<body>
    Payment canceled
</body>
</html>

6. Įvykdytų mokėjimų apdorojimas

Kataloge libwebtopay SUKURKITE failą callback.php. Šio failo turinys turėtų būti toks:

<?php

require_once('WebToPay.php');

try {
    $response = WebToPay::checkResponse($_GET, array(
        'projectid'     => 0,
        'sign_password' => 'd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e',
    ));

    if ($response['test'] !== '0') {
        throw new Exception('Testing, real payment was not made');
    }
    if ($response['type'] !== 'macro') {
        throw new Exception('Only macro payment callbacks are accepted');
    }

    $orderId = $response['orderid'];
    $amount = $response['amount'];
    $currency = $response['currency'];
    //@todo: patikrinti, ar užsakymas su $orderId dar nepatvirtintas (callback gali būti pakartotas kelis kartus)
    //@todo: patikrinti, ar užsakymo suma ir valiuta atitinka $amount ir $currency
    //@todo: patvirtinti užsakymą

    echo 'OK';
} catch (Exception $e) {
    echo get_class($e) . ': ' . $e->getMessage();
} 
Pastaba! Perduotus parametrus grąžina WebToPay::checkResponse arba WebToPay::validateAndParseData. Patys duomenys yra užkoduoti, dėl to iš GET parametrų jų paprastai pasiimti negalima.
Pastaba! Callback skriptas sėkmės atveju turi grąžinti atsakymą, prasidedantį arba lygų "OK" Callback grąžinamus parametrus galite rasti detaliojoje specifikacijoje.

Formos duomenis siųskite GET arba POST metodu, adresu https://www.paysera.com/pay/

Visuomet yra siunčiami 2 laukai: data ir sign.

Laukų sudarymas iš parametrų

 1. Visi parametrai sujungiami į URL-encoded eilutę. Pavyzdžiui:
  array('param1' => 'abc', 'param2' => 'Some string with symbols %=&')
  'param1=abc&param2=Some+string+with+symbols+%25%3D%26'
  
  PHP kalboje tai padaro funkcija http_build_query.
 2. Gauta eilutė užkoduojama naudojant base64 koduotę. Pavyzdžiui:
  'param1=abc&param2=Some+string+with+symbols+%25%3D%26'
  'cGFyYW0xPWFiYyZwYXJhbTI9U29tZStzdHJpbmcrd2l0aCtzeW1ib2xzKyUyNSUzRCUyNg=='
  
  PHP kalboje tai padaro funkcija base64_encode.
 3. Gautoje užkoduotoje eilutėje simboliai "/" pakeičiami į "_", simboliai "+" į "-". Gauname base64 kodavimą, saugų perduoti per URL papildomai neapdorojant. Pavyzdžiui:
  'MViDYlV7V0iHR2w2OkJjRFFpY11hizJDhk+EZjl/'
  'MViDYlV7V0iHR2w2OkJjRFFpY11hizJDhk-EZjl_'
  
  PHP kalboje tai galima atlikti funkcija str_replace ar strtr.
 4. Gauta galutinė eilutė yra pasirašoma - sugeneruojamas sign parametras. Sign parametro generavimo algoritmas:
  sign = md5(data + password)
  
  Čia md5 - kriptografinė funkcija, data - užkoduoti parametrai, password - projekto slaptažodis.

Galimi parametrai

Parametras Ilgis Būtinas Aprašymas
projectid 11 Taip Unikalus projekto numeris. Tik patvirtinti projektai, gali priimti įmokas.
orderid 40 Taip Užsakymo numeris iš jūsų sistemos.
accepturl 255 Taip Pilnas interneto adresas (URL), į kurį klientas nukreipiamas sėkmingai atlikus mokėjimą.
cancelurl 255 Taip Pilnas interneto adresas (URL), į kurį klientas nukreipiamas atšaukus ar nepavykus atlikti mokėjimą.
callbackurl 255 Taip Pilnas adresas (URL), kuriuo pardavėjui pateikiama informacija apie atliktą mokėjimą.

Skriptas turi grąžinti tekstą "OK". Tik tuomet mūsų sistema užfiksuos, kad apie apmokėjimą sėkmingai informavome.

Jeigu atsakymo "OK" nėra, tai pranešimą siunčiame 4 kartus (kai tik gauname, po valandos, po trijų ir po paros).
version 9 Taip Paysera mokėjimų sistemos specifikacijos (API) versijos numeris.
lang 3 Ne Galima nurodyti naudotojo kalbą, jeigu tokios kalbos Paysera nepalaiko bus parinkta kalba pagal lankytojo IP adresą arba anglų kalba pagal nutylėjimą. (LIT, LAV, EST, RUS, ENG, GER, POL).
amount 11 Ne Suma centais, kurią klientas turi apmokėti
currency 3 Ne Mokėjimo valiuta (USD, EUR), kuria pageidaujate, kad klientas mokėtų. Jeigu nurodyta valiuta per pasirinktą mokėjimo būdą negali būti priimta, sistema automatiškai pagal dienos kursą konvertuos į palaikomą valiutą. Atsakyme į Jūsų svetainę bus paduoti payamount ir paycurrency.
payment 20 Ne Mokėjimo būdas. Jei nurodytas, mokėjimas bus atliekamas konkrečiai per tą mokėjimo būdą. Jei nenurodytas, vartotojui bus pateikiama galimų mokėjimo būdų lentelė. Mokėjimo būdus galite gauti ir realiu laiku, naudojantis WebToPay biblioteka.
country 2 Ne Mokėtojo šalis (LT, EE, LV, GB, PL, DE). Nurodžius šalį mokėtojui iš karto pateikiami mokėjimo būdai, kurie galimi toje šalyje. Jeigu šalis nenurodoma, sistema pagal mokėtojo IP adresą nustato jo šalį. Mokėtojui paliekama galimybė pasikeisti šalį.
paytext 255* Ne Mokėjimo paskirtis, kuri matosi darant pavedimą. Nenurodžius naudojamas tekstas pagal nutylėjimą:
Apmokėjimas už prekes ir paslaugas (už nr. [order_nr]) ([site_name]).

Jeigu nurodote mokėjimo paskirtį, būtina įtraukti šiuos kintamuosius, kurie galutiniame paskirties tekste bus pakeisti į atitinkamas reikšmes:

 • [order_nr] - užsakymo numeris.
 • [site_name] arba [owner_name] - svetainės adresas arba įmonės pavadinimas.

Nenurodžius šių kintamųjų, bus naudojamas paskirties tekstas pagal nutylėjimą.

Mokėjimo paskirties pavyzdys:

Apmokėjimas už prekes pagal užsakymą [order_nr] svetainėje [site_name].
p_firstname 255 Ne Pirkėjo vardas. Pageidautina daugumoje mokėjimo būdų. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
p_lastname 255 Ne Pirkėjo pavardė. Pageidautina daugumoje mokėjimo būdų. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
p_email 255 Ne Pirkėjo el. paštas privalomas. Jeigu adresas nebus gautas, kliento bus prašoma jį įvesti. Šiuo adresu Paysera sistema informuos mokėtoją apie apmokėjimo būklę.
p_street 255 Ne Pirkėjo adresas, kuriuo bus siunčiamos prekės (pvz: Mėnulio g. 7 - 7). Pageidautina. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
p_city 255 Ne Pirkėjo miestas, į kurį bus siunčiamos prekės. (pvz: Vilnius). Pageidautina. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
p_state 20 Ne Pirkėjo valstijos kodas (privalomas tik perkant JAV valstijoje). Pageidautina. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
p_zip 20 Ne Pirkėjo pašto kodas. Lietuvos pašto kodus galite rasti čia. Pageidautina. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
p_countrycode 2 Ne Pirkėjo šalies kodas. Šalies sutrumpintus kodus galite rasti čia. Pageidautina. Privaloma mokėjimą atliekant tam tikrais mokėjimo būdais.
only_payments 0 Ne Rodyti tik kableliais išskirtą mokėjimo tipų sąrašą.
disalow_payments 0 Ne Nerodyti kableliais išskirto mokėjimo tipų sąrašų.
test 1 Ne Parametras, kuriam esant galima testuoti sujungimą, tokiu būdu apmokėjimas nevykdomas ir rezultatas grąžinamas iš karto, tartum būtų sumokėta. Norint testuoti, būtina aktyvuoti testavimo režimą prie konkretaus projekto, kai prisijungiate: "Projektų valdymas" -> "Įmokų surinkimo paslauga" (prie konkretaus projekto) -> "Leisti testinius mokėjimus" (pažymėkite).
time_limit 19 Ne Parametras nurodantis iki kada galima apmokėti užklausą, data pateikiama "yyyy-mm-dd HH:MM:SS" formatu. Minimali reikšmė 15 min. nuo esamo laiko, maksimali 3 dienos. Pastaba: veikia tik su tam tikrais mokėjimų tipais.
personcode 255 Ne Šį parametrą galima naudoti, norint atlikti naudotojo autentifikaciją. Jei perduosite naudotojo asmens kodą, kartu su callback Paysera grąžins personcodestatus parametrą, kuris nurodys, ar asmens kodas atitinka perduotą.
developerid 11 Ne Tuo atveju, kai Jūs mūsų sistemoje esate pažymėtas kaip diegėjas, savo įdiegtame projekte (projektuose) turite perdavinėti šį parametrą. Parametro reikšmė – Jūsų vartotojo unikalus numeris.

* Galutinis ilgis gali skirtis priklausomai nuo mokėjimo būdo specifikacijos

Mokėjimo informavimo struktūra

Paysera atsakymą siunčia Jūsų nurodytu callbackurl adresu. Prie jūsų nurodyto callbackurl pridedami 3 GET parametrai:

 • data - užkoduoti parametrai iš Paysera svetainės. Naudojamas toks pats kodavimas, kaip ir macro užklausos formavime. Norint gauti parametrus, reikia atlikti 3 veiksmus:
  1. Pakeisti simbolius "-" į "+", "_" į "/"
  2. Iškoduoti eilutę, naudojant base64 kodavimą
  3. Gauti duomenų masyvą iš rezultato, kuris yra URL-encoded parametrų rinkinys
  Pavyzdys PHP kalba:
  $params = array();
  parse_str(base64_decode(strtr($_GET['data'], array('-' => '+', '_' => '/'))), $params);
  //use $params
 • ss1 - parametro data parašas, nenaudojant privačių-viešųjų raktų schemos. Parašo sudarymo algoritmas:
  ss1 = md5(data + password)
 • ss2 - SHA-1 algoritmu sugeneruotas parametro data parašas, naudojant privačių-viešųjų raktų schemą. Viešasis Paysera raktas, naudojamas pasirašant duomenis, laikomas adresu https://www.paysera.com/download/public.key

Gavę atsakymą iš Paysera sistemos, Jūs privalote patikrinti, ar teisingas bent vienas iš atsiųstų parašų. Jei yra galimybė, visuomet tikrinkite (ir) aukštesnio saugumo ss2 parašą.

Užkoduojami parametrai

Parametras Aprašymas
projectid Unikalus projekto numeris. Tik patvirtinti projektai, gali priimti įmokas.
orderid Užsakymo numeris iš jūsų sistemos.
lang Galima nurodyti naudotojo kalbą, jeigu tokios kalbos Paysera nepalaiko bus parinkta kalba pagal lankytojo IP adresą arba anglų kalba pagal nutylėjimą. (LIT, LAV, EST, RUS, ENG, GER, POL).
amount Suma centais, kurią klientas turi apmokėti
currency Mokėjimo valiuta (USD, EUR), kuria pageidaujate, kad klientas mokėtų. Jeigu nurodyta valiuta per pasirinktą mokėjimo būdą negali būti priimta, sistema automatiškai pagal dienos kursą konvertuos į palaikomą valiutą. Atsakyme į Jūsų svetainę bus paduoti payamount ir paycurrency.
payment Mokėjimo būdas. Jei nurodytas, mokėjimas bus atliekamas konkrečiai per tą mokėjimo būdą. Jei nenurodytas, vartotojui bus pateikiama galimų mokėjimo būdų lentelė. Mokėjimo būdus galite gauti ir realiu laiku, naudojantis WebToPay biblioteka.
country Mokėtojo šalis (LT, EE, LV, GB, PL, DE). Nurodžius šalį mokėtojui iš karto pateikiami mokėjimo būdai, kurie galimi toje šalyje. Jeigu šalis nenurodoma, sistema pagal mokėtojo IP adresą nustato jo šalį. Mokėtojui paliekama galimybė pasikeisti šalį.
paytext Mokėjimo paskirtis, kuri matosi darant pavedimą.
name Mokėtojo vardas, gautas iš mokėjimo sistemos. Siunčiamas tik jeigu mokėjimo sistema tokį suteikia.
surename Mokėtojo pavardė, gauta iš mokėjimo sistemos. Siunčiamas tik jeigu mokėjimo sistema tokį suteikia.
status Mokėjimo būklė:
 • 0 - apmokėjimas neįvyko
 • 1 - apmokėta sėkmingai
 • 2 - mokėjimo nurodymas priimtas, bet dar neįvykdytas (šis statusas negarantuoja, kad mokėjimas bus įvykdytas)
 • 3 - papildoma mokėjimo informacija
test Parametras, kuriam esant galima testuoti sujungimą, tokiu būdu apmokėjimas nevykdomas ir rezultatas grąžinamas iš karto, tartum būtų sumokėta. Norint testuoti, būtina aktyvuoti testavimo režimą prie konkretaus projekto, kai prisijungiate: "Projektų valdymas" -> "Įmokų surinkimo paslauga" (prie konkretaus projekto) -> "Leisti testinius mokėjimus" (pažymėkite).
payment_country Mokėjimo būdo šalis. Jei mokėjimo būdas yra aptarnaujamas daugiau nei vienoje šalyje (tarptautinis) - parametras nesiunčiamas. Šalis pateikiama 2 simbolių (ISO 3166-1 alpha-2) formatu. PVZ.: LT, PL, RU, EE.
payer_ip_country Mokėtojo šalis, kuri nustatoma pagal mokėtojo IP adresą. Šalis pateikiama 2 simbolių (ISO 3166-1 alpha-2) formatu. PVZ.: LT, PL, RU, EE.
payer_country Mokėtojo šalis, kuri nustatoma pagal mokėjimo būdo šalį, o jeigu būdas yra tarptautinis pagal mokėtojo IP adresą. Šalis pateikiama 2 simbolių (ISO 3166-1 alpha-2) formatu. PVZ.: LT, PL, RU, EE.
p_email Pirkėjo el. paštas privalomas. Jeigu adresas nebus gautas, kliento bus prašoma jį įvesti. Šiuo adresu Paysera sistema informuos mokėtoją apie apmokėjimo būklę.
requestid Tai užklausos numeris, kurį gauname, kai žmogus nuspaudžia ant banko ir kurį pateikiame į "callbackurl" laukelyje nurodytą nuorodą.
payamount Suma centais, kurią pervedė. Gali skirtis jeigu buvo konvertuota į kitą valiutą.
paycurrency Mokėjimo valiuta (USD, EUR), kurią pervedė. Gali skirtis nuo tos kurios prašėte, jeigu pasirinktas mokėjimo būdas negalėjo priimti prašomos valiutos.
version Paysera mokėjimų sistemos specifikacijos (API) versijos numeris.
account Sąskaitos numeris, iš kurio buvo atliktas mokėjimas.
personcodestatus Jei užklausos metu buvo paduotas personcode, šis parametras nurodo, ar sutampa paduotas asmens kodas su tikruoju mokėtojo asmens kodu. Galimos reikšmės:
 • 0 - asmens kodas dar nežinomas
 • 1 - asmens kodas sutampa
 • 2 - asmens kodas nesutampa
 • 3 - asmens kodas nėra žinomas
Jei callback metu asmens kodas dar nėra žinomas, bus daromas dar vienas callback su status parametru 3, kai jo sutapimas bus sužinotas

Visuomet tikrinkite perduodamą apmokėjimo statusą - tik status reikšmė 1 reiškia, kad apmokėjimas įvykdytas sėkmingai.
Taip pat tikrinkite, ar paslauga už šį užsakymą dar nesuteikta (pagal orderid parametrą), ar mokėjimas nėra testinis (pagal test parametrą), patikrinkite, ar sutampa siunčiama ir prie užsakymo išsaugota apmokėjimo kaina ir valiuta.

Parametrų perdavimas į accepturl

Lygiai tokie patys parametrai kaip ir callback atveju yra perduodami į jūsų nurodytą accepturl, į kurį peradresuojamas mokėtojas. Beveik visuomet tuo metu mokėjimas dar nėra sėkmingai atliktas, tokiu atveju status parametras yra 2. Visuomet tikrinkite, kad tas pats apmokėjimas suteiktų paslaugą tik vieną kartą - vartotojui perkrovus accepturl puslapį, Jūsų sistema gaus informaciją pakartotinai.

Apmokėjimo kortele atvaizdavimui lange galite pasinaudoti mūsų sukurta biblioteka.

1. Susikurkite mygtuką.

Susikurkite mygtuką, kuris iškvies apmokėjimo kortele langą, suteikite mygtukui unikalią žymę (pvz.: id="payNow").

<button id="payNow" type="button">Card Payment Demo</button>

2. Sugeneruokite parametrus.

Pasinaudodami WebToPay biblioteka ( Integravimas per biblioteką ) arba specifikacija ( Integravimas su specifikacija ) sugeneruokite data ir sign parametrus.

Papildomas parametrų sąrašas su aprašymais:

Parametras Ilgis Būtinas Aprašymas
frame 1 Taip Aktyvuoti frame naudojimą (0 - ne, 1 - taip)
payment 20 Taip Mokėjimo būdas, kurio vertė privalo būti card. Atvaizduojami tik mokėjimai kortele
card_type 6 Ne Kortelės tipas (credit – kreditinė, debit – debetinė). Šis parametras leidžia priimti tik tam tikrus kortelių tipus
card_brand 12 Ne Kortelės rūšis (visa, maestro, visaelectron, mastercard). Šis parametras leidžia priimti tik tam tikros rūšies korteles

3. Duomenų apdorojimas po mygtuko paspaudimo.

Sukurkite metodus atsakingas už duomenų perdavimą po mygtuko paspaudimo, klaidų atvaizdavimą ir tolimesnę veiksmų seką po sėkmingo apmokėjimo.

<script>
  var checkoutApp = new PayseraCheckout.App();
  checkoutApp.on(PayseraCheckout.AppEvent.SUCCESS, function () {
    // happens after successful payment, when window is closed
  });

  checkoutApp.on(PayseraCheckout.AppEvent.ERROR, function (message) {
      // happens after unsuccessful payment when window is closed or when buyer closes window.
    switch (message.code) {
      case PayseraCheckout.ErrorCode.USER_CLOSED:
        // buyer closed window
        break;

      case PayseraCheckout.ErrorCode.CARD_INITIAL_RESULT_FAILED:
        // failed to get payment configuration
        break;

      case PayseraCheckout.ErrorCode.CARD_AUTHORIZATION_FAILED:
        // failed to authorize card
        break;

      case PayseraCheckout.ErrorCode.CARD_RESULT_FAILED:
        // wrong payment status after card authorization/3D secure
        break;

      case PayseraCheckout.ErrorCode.CARD_SIGNATURE_FAILED:
        // failed to perform 3D secure step
        break;
    }
  });

	// Button click event
  var payButton = document.getElementById('payNow');
  payButton.addEventListener('click', function () {
    checkoutApp.pay({
      data: '', // generated data
      sign: '' // generated sign
    });
  });
</script>
				

Galimų jūsų projektui mokėjimo būdų sąrašą galima gauti realiu laiku, prieš nusiunčiant vartotoją į Paysera sistemą. Tai gali būti naudinga, jei norite atvaizduoti mokėjimo būdo pasirinkimą savo svetainėje - tokiu būdu nereikia būdų pasirinkimo keisti ranka, pavyzdžiui, kai atsiranda nauji mokėjimo būdai.

Taip pat prie kiekvieno mokėjimo būdo gaunate ir minimalią bei maksimalią mokėjimo sumą, dėl to bus rodomi tik aktualūs mokėjimo būdai konkrečiam pirkėjui.

Mokėjimo būdų pasiėmimas yra realizuotas WebToPay bibliotekoje. Įsitikinkite, kad turite naujausią bibliotekos versiją - šis funkcionalumas dar nebuvo realizuotas senesnėse nei 1.5 specifikacijos bibliotekos versijose.

Mokėjimo būdų pasiėmimas, naudojant WebToPay biblioteką

Informacija apie mokėjimo būdus yra laikoma specialioje klasėje - tai leidžia paprasčiau manipuliuoti duomenimis ir gauti reikiamą informaciją greičiau. Kadangi prie mokėjimų būdų nurodoma minimali ir maksimali mokėjimo suma, gaunant mokėjimo būdus reikia nurodyti ne tik jūsų projekto ID, bet ir valiutą šioms sumoms.

$paymentMethodsInfo = WebToPay::getPaymentMethodList($projectid, $currency);

Informacija apie mokėjimo būdus yra išskaidyta į 4 lygmenis:

 • WebToPay_PaymentMethodList - visa informacija. Šios klasės objektą grąžina WebToPay::getPaymentMethodList metodas.
  Klasės metodai:
  • filterForAmount($amount, $currency) grąžina kitą WebToPay_PaymentMethodList objektą tik su tais mokėjimo būdais, kurie yra aktualūs nurodytai sumai;
  • getCountries() grąžina WebToPay_PaymentMethodCountry objektų masyvą;
  • getCountry($countryCode) grąžina vieną WebToPay_PaymentMethodCountry objektą
  • setDefaultLanguage($language) nustato numatytąją kalbą visam objektų medžiui. Ji naudojama pavadinimams bei logotipų adresams. Kalbą galima paduoti ir konkretiems metodams, grąžinantiems pavadinimus.
 • WebToPay_PaymentMethodCountry - informacija apie mokėjimo būdus konkrečioje šalyje.
  Klasės metodai:
  • getTitle() grąžina šalies pavadinimą;
  • getGroups() grąžina WebToPay_PaymentMethodGroup objektų masyvą;
  • getPaymentMethods() grąžina WebToPay_PaymentMethod objektų masyvą. Paimami visi mokėjimo būdai iš visų šalyje esančių grupių. Naudokite šį metodą, jei nenorite skaidyti mokėjimo būdų į grupes.
 • WebToPay_PaymentMethodGroup - informacija apie mokėjimo būdus konkrečiai grupei konkrečioje šalyje.
  Klasės metodai:
  • getTitle() grąžina grupės pavadinimą;
  • getPaymentMethods() grąžina WebToPay_PaymentMethod objektų masyvą.
 • WebToPay_PaymentMethod - informacija apie konkretų mokėjimo būdą.
  Klasės metodai:
  • getKey() grąžina mokėjimo būdo identifikatorių. Jį reikia paduoti formuojant užklausą į Paysera sistemą;
  • getTitle() grąžina mokėjimo būdo pavadinimą;
  • getLogoUrl() grąžina mokėjimo būdo logotipo adresą. Grąžina null, jei logotipas negalimas;
  • isAvailableForAmount($amount, $currency) nustato, ar šis mokėjimo būdas galimas konkrečiai sumai. Jei mokėjimo būdai atfiltruojami naudojantis WebToPay_PaymentMethodList::filterForAmount metodu, pakartotinai tikrinti nėra prasmės.
Pastaba! Čia pateikti tik svarbiausi metodai, visų metodų sąrašą žiūrėkite pačioje bibliotekoje.

Pavyzdys, kaip pateikti tinkamus konkrečiai sumai mokėjimo būdus Lietuvoje, jų negrupuojant:

<?php

$paymentMethodsInfo = WebToPay::getPaymentMethodList($projectid, $currency)
->filterForAmount($amount, $currency) // leave only methods, available for this amount
->setDefaultLanguage('lt'); // display titles in Lithuanian

foreach ($paymentMethodsInfo->getCountry('lt')->getPaymentMethods() as $paymentMethod) {
  echo '<input type="radio" name="payment" value="' . $paymentMethod->getKey() . '" />';
  if ($paymentMethod->getLogoUrl()) { // display logo only if available
   echo '<img src="' . $paymentMethod->getLogoUrl() . '" />';
  }
  echo $paymentMethod->getTitle() . '<br />';
}

Pavyzdys, kaip pateikti visus mokėjimo būdus visose šalyse pagal jų grupes, neleidžiant pasirinkti negalimų mokėjimo būdų:

<?php
$paymentMethodsInfo = WebToPay::getPaymentMethodList($projectid, $currency)
->setDefaultLanguage('en'); // display titles in English

foreach ($paymentMethodsInfo->getCountries() as $country) {
 echo '<h2>' . $country->getTitle() . '</h2>';
 foreach ($country->getGroups() as $group) {
  echo '<h3>' . $group->getTitle() . '</h3>';
  foreach ($group->getPaymentMethods() as $paymentMethod) {
   // display radio only if available
	 if ($paymentMethod->isAvailableForAmount($amount, $currency)) {
	  echo '<input type="radio" name="payment" value="' . $paymentMethod->getKey() . '" />';
   }
   // display logo only if available
   if ($paymentMethod->getLogoUrl()) {
    echo '<img src="' . $paymentMethod->getLogoUrl() . '" />';
   }
   echo $paymentMethod->getTitle() . '<br />';
  }
 }
}

Mokėjimo būdų pasiėmimas, nenaudojant WebToPay bibliotekos

Jei programuojate ne PHP kalba, mokėjimo būdus galite pasiimti per tą patį interfeisą, kaip ir WebToPay biblioteka.

Mokėjimo būdai pateikiami XML formatu, nuėjus šiuo adresu:

https://www.paysera.com/new/api/paymentMethods/yourProjectId/currency:desiredCurrency/amount:desiredAmount/language:desiredLanguage

Visi parametrai, išskyrus yourProjectId yra neprivalomi. Taip pat galite nurodyti tik vieną ar kelis, o ne visus parametrus.

 • desiredCurrency - nurodo, kokia valiuta pateikti minimalią ir maksimalią mokėjimo sumą. Jei nenurodyta, sumos pateikiamos eurais;
 • desiredAmount - pateikiami tik tie mokėjimo būdai, kuriems tinka nurodyta suma. Suma pateikiama centais;
 • desiredLanguage - pavadinimai pateikiami tik ta kalba. Jei nenurodyta, pavadinimai pateikiami visomis galimomis kalbomis.

Pavyzdžiui, norint gauti mokėjimo būdus, tinkamus 10000 EUR mokėjimui, formuojame tokį adresą (projekto ID paimtas 6028):

https://www.paysera.com/new/api/paymentMethods/6028/currency:EUR/amount:1000000

Afganistanas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Airija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

land islands

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Albanija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Alžyras

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Amerikos Samoa

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Andora

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Anguilla

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Angola

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Antarktika

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Atikva ir Barbuda

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Argentina

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Armėnija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Aruba

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Australija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_poli Naujosios Zelandijos ir Australijos mokėjimų sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Austrija

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_eps Austrijos bankai 1,00 EUR 1500,00 EUR
ppro_safetypay SafetyPay sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Azerbaidžianas

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Bahamai

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Bahreinas

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Baltarusija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Bangladešas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Barbados

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Belgija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Belizas

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Beninas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Bermudai

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Gvinėja-Bissau

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Bolivija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Bosnia ir Herzogovina

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Botsvana

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Brazilija

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay SafetyPay sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Brunėjus

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Bulgarija

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
bg_allianz Allianz 0,28 EUR -
bg_ubb UBB 0,28 EUR -
bg_postbank PostBank 0,28 EUR -
bg_sgeb S Generale 0,28 EUR -
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Burkina faso

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Burubdis

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Butanas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Bouvet salos

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Centrinė Afrikos Resupublika

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Danija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Didžioji Britanija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Virdžinijos salos (british)

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Dominika

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Dominikos respublika

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kotdivaris

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Jersey

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Džibutis

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Egiptas

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Ekvadoras

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Eritrėja

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Estija

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
hanzaee AB bankas "Swedbank" Estija 0,01 EUR -
nordeaee AB Nordea bankas Estija 0,28 EUR -
sebee AB "SEB" bankas Estija 0,90 EUR -
krediidi_ee AS Eesti Krediidipank 0,28 EUR 10000,00 EUR
lhv_ee LHV bankas 0,28 EUR 10000,00 EUR
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Etiopija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Farerų salos

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Fidžis

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Filipinai

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Folklendų salos (Malvinų)

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Gabonas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Gviana

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Gambija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Gana

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Guernsey

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Gibraltaras

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Graikija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Grenada

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Grenlandja

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Gruzija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Guamas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Gvadelupa

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Gvatemala

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Gvinėja

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Haitis

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Heard and mcdonald islands

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Honduras

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Indija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Britų Indijos okeano teritorijos

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Indonesija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Irakas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Iranas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Islandija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Ispanija

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_safetypay SafetyPay sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Italija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Izraelis

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Jamaika

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Japonija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Jemenas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Jordanija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Jungtiniai Arabų Emyratai

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Us minor outlying islands

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Virdžinijos salos (u.s.)

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Jungtinės Amerikos Valsijos

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Juodkalnija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kaimanų salos

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kalėdų salos

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kombodža

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kamerūnas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kanada

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_safetypay SafetyPay sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

_country_bq

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kataras

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kazachstanas

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kenija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kinija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kipras

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kirgiztanas

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Karibai

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

_country_cw

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kokosų salos

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kolumbija

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay SafetyPay sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Komorai

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kongas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Congo, The Democratic Republic of the

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

_country_xk

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kosta Rika

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay SafetyPay sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kroatija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kuba

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kuko salos

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Kuveitas

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Laosas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Latvija

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
hanzalv AB bankas "Swedbank" Latvija 0,01 EUR -
seblv AB "SEB" bankas Latvija 0,01 EUR -
parexlv AB Citadele bankas Latvija 0,01 EUR -
nordealv AB Nordea bankas Latvija 0,01 EUR -
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
maximalv "MAXIMA LV" kasose 0,28 EUR 1000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Lenkija

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
pl_blik BLIK 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_paribas BNP Paribas Poland 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_bos Bank Ochrony Środowiska 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_deutsche Deutsche Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_eurobank Euro Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_getin Getin Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_idea Idea Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_nest Nest Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_noble Noble Pay 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_pbs Podkarpacki BS 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_plus Plus Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_pocztowy24 e-transfer Pocztowy24 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_raiffeisen Raiffeisen Polbank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_skycash SkyCash 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_toyota Toyota Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_volkswagen Volkswagen Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_zabka Żabka 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_sgb Banki Spółdzielcze 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_dnb DnB Nord 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_citi_handlowy Citi Handlowy 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_bz_wbk Bzwbk bankas 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_ing ING 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_millennium Millennium 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_inteligo Inteligo 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_tmobile T-Mobile 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_credit_agricole Credit Agricole 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_mbank mBank bankas 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_alior Alior bankas 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_pko Pko bankas 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_pekao Pekao bankas 0,28 EUR 10000,00 EUR
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_przelewy24 Lenkijos bankai 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Lesotas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Libanas

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Liberija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Libija

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Lichtenšteinas

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Lietuva

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
sampo "Danske Bank A/S" Lietuvos filialas 0,01 EUR -
nord AB bankas "DNB" 0,01 EUR -
parex AB Citadele bankas 0,01 EUR -
nordealt AB Nordea bankas 0,01 EUR -
vb2 AB SEB bankas 0,01 EUR -
hanza AB bankas "Swedbank" 0,01 EUR -
sb AB Šiaulių bankas 0,01 EUR -
mb UAB Medicinos bankas 0,01 EUR -
lku Lietuvos kredito unijos 0,01 EUR -
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
moq MoQ 0,01 EUR -
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
lt_post Lietuvos pašto skyriuose ir PayPost kioskuose 0,01 EUR 580,00 EUR
lt_perlas "Perlo" terminalai 1,00 EUR 300,00 EUR
lt_gf_leasing General Financing 43,44 EUR -
lt_mokilizingas Mokilizingas 50,00 EUR 10000,00 EUR
maximalt MAXIMA Lietuva 0,28 EUR 600,00 EUR
barcode "Lietuvos spaudos" ir Narvesen kioskuose 0,28 EUR 580,00 EUR
lthand Mokėjimas grynais banke 0,28 EUR 250000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Liuksemburgas

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Madagaskaras

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Mayotte

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Makedonija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Malaizija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Malavis

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Maldivai

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Malis

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Malta

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Northern mariana islands

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Marokas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Martinika

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Maršalų salos

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Mauricijus

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Mauritanija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Meksika

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay SafetyPay sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Isle of Man

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Birma

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Mikronezija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Moldavija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Monakas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Mongolija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Montseratas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Mozambikas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Namibija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Naujoji Kaledonija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Naujoji Zelandija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_poli Naujosios Zelandijos ir Australijos mokėjimų sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Nauru

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Nepalas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Nigerija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Nigerija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Nikaragva

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay SafetyPay sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Niue

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Norfolk island

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Norvegija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Olandija

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_ideal Nyderlandų bankai 1,00 EUR 1500,00 EUR
ppro_safetypay SafetyPay sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Omanas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Pakistanas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Palau

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Palestinian territory, occupied

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Panama

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_safetypay SafetyPay sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Papua naujoji Gvinėja

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Paragvajus

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Peru

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay SafetyPay sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Pietų Afrika

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

S. georgia and s. sandwich isls.

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Pietų Korėja

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

_country_ss

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Pitcairn

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Portugalija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Prancūzija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Prancuzų Gvinėja

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

French southern territories

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Prancuzų Polinezija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Puerto Riko

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Ekvatorinė Gvinėja

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Renjunjonas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Ruanda

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Rumunija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Rusija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Timor-leste

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

_country_sw

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Solomomų salos

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Salvadoras

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Samoa

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

San Marinas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

San Tomė ir Principai

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Saudo Arabija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Seišeliai

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

_country_bl

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

_country_mf

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

St. pierre and miquelon

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Senegalas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Saint kitts and nevis

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Serbija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Siera Leonė

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Singapuras

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

_country_sx

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Sirija

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Slovakija

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
sk_csob ČSOB 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_fiobanka Fio banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_postovabanka Poštová banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_tatrabanka Tatra Banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_vubbanka VÚB banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_trustpay Kiti bankai 0,28 EUR 10000,00 EUR
trustpaysk Slovakijos bankai 0,28 EUR -
sk_slovspor Slovenská sporiteľňa 0,28 EUR 10000,00 EUR
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Slovėnija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Somalis

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Sudanas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Suomija

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
fi_nordea Nordea 0,01 EUR -
fi_pohjola Op-Pohjola 0,01 EUR -
fi_danskebank Danske Bank 0,01 EUR -
fi_s_pankki S-Pankki 0,01 EUR -
fi_aktia Aktia 0,01 EUR -
fi_handelsbanken Handelsbanken 0,01 EUR -
fi_poppankki POP Pankki 0,01 EUR -
fi_alandsbanken Ålandsbanken 0,01 EUR -
fi_omasp Oma Säästöpankista 0,01 EUR -
fi_siirto fi_siirto 0,01 EUR -
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Surinamas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Svalbard and jan mayen islands

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Svazilendas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Tadžikistanas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Tailandas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Taivanis

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Tanzanija

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Turks and caicos islands

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Togas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Tokelau

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Tongas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Trinidadas ir Tobagas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Tunisas

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Turkija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Turkmėnistanas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Tuvalu

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Uganda

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Ukraina

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Urugvajus

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Uzbekistanas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Vakarų Sachara

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Vanuatu

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Vatikanas (holy see)

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Venesuela

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Vengrija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Vietnamas

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Vokietija

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
safetypay safetypay 0,28 EUR -
giro_pay Giropay 0,29 EUR 10000,00 EUR
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_giropay Vokietijos bankai 1,00 EUR 1500,00 EUR
ppro_instant_transfer Vokietijos bankai 1,00 EUR 1500,00 EUR
ppro_safetypay SafetyPay sistema 1,00 EUR 1500,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

wallis and futuna islands

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Hong kongas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Makao

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Zambija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Zimbabvė

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Čadas

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Čekijos respublika

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
cz_gemoneybank GE Money Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_mojebanka Moje banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_raiffeisenbank Raiffeisen banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_unicredit UniCredit Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_trustpay Kiti bankai 0,28 EUR 10000,00 EUR
trustpaycz Čekijos bankai 0,28 EUR -
cz_cessporstd Česká spořitelna 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_csob ČSOB 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_equabank Equa bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_fiobanka Fio banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
webmoney Tarptautinė "WebMoney" sistema 0,28 EUR -
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Čilė

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Šiaurės Korėja

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Šri lanka

Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

St. helena

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Švedija

Elektroninė bankininkystė Minimali suma Maksimali suma
se_swedbank Swedbank 0,05 EUR -
se_nordea Nordea 0,05 EUR -
se_handelsbanken Handelsbanken 0,05 EUR -
se_seb SEB 0,05 EUR -
se_sparbanken Sparbanken 0,05 EUR -
se_skandiabanken Skandiabanken 0,05 EUR -
se_lansforsakringar Länsförsäkringar 0,05 EUR -
Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Šveicarija

Elektroniniai pinigai Minimali suma Maksimali suma
wallet Paysera sąskaita 0,01 EUR -
Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Tarptautinis mokėjimas eurais 0,28 EUR 10000,00 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Sant Vincentas ir Grenadinai

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Sent Lusija

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -

Cape Verde

Kitos mokėjimo sistemos Minimali suma Maksimali suma
smsbank Mokėjimas SMS žinute 0,01 EUR 43,44 EUR
Kredito kortelės Minimali suma Maksimali suma
card card 0,01 EUR -
Klaidos kodas Klaidos Aprašas
0x1 Mokėjimo suma per maža
0x2 Mokėjimo suma per didelė
0x3 Nurodyta valiuta neaptarnaujama
0x4 Nėra sumos arba valiutos
0x6 Neįrašytas projectID arba tokio ID nėra
0x7 Išjungtas testavimo rėžimas, tačiau mėginote atlikti testinį mokėjimą
0x8 Jūs uždraudėte šį mokėjimo būdą
0x9 Blogas "paytext" kintamojo kodavimas (turi būti utf-8)
0x10 Tuščias arba neteisingai užpildytas "orderID"
0x11x0 Projektas nėra patikrintas mūsų administratoriaus
0x11x2 Projektas yra sustabdytas kliento
0x11x4 Projektas yra blokuotas mūsų administratoriaus
0x11x5 Projektas yra ištrintas iš mūsų sistemos
0x11x6 Projektas patikrintas, bet nepatvirtintas
0x13 Accepturl, cancellurl, callbacurl arba referer bazinis adresas skiriasi nuo projekte patvirtintų adresų
0x14 Klaidingas "sign" parametras
0x15x0 Neteisingas vienas iš šių parametrų: cancelurl, accepturl, callbackurl
0x15x1 Parametras "time_limit" nevalidus (netinkamas formatas ar reikšmė)