LITAS – ESIS tekstinio formato bylos struktūra

Formatų paaiškinimas

* – privalomas laukas
C – simbolių laukas
YYYY – keturi metų skaitmenys
MM – būtinai du mėnesio skaitmenys
DD – būtinai du dienų skaitmenys
N – skaitmenų laukas

Pastaba Bendri reikalavimai
 • nurodomi maksimalūs laukų ilgiai;
 • kiekvienas laukas skiriamas simboliu TAB (#9);
 • bylos plėtinys priklauso nuo dokumento tipo (vardas nesvarbu);
 • vieno pervedimo informacija turi būti vienoje eilutėje;
 • valiutos raidinis kodas pagal ISO standartus (pvz., EUR – euras);
 • tekste naudojama „Windows 1257“ kodų lentelė.

Vietinio mokėjimo nurodymo dokumento importo struktūra

Bylos plėtinys turi būti .mokesis (vardas nesvarbu). Pavyzdžiui, pervedimai.mokesis

Eil. nr. Pavadinimas Dydis Pastabos
1 Numeris C10* Pervedimo unikalus numeris
2 Data C8 Formatas: YYYYMMDD
3 Operacijos atlikimo data C8* Formatas: YYYYMMDD
4 Mokėjimo rūšis (prioritetas) N1* Galima reikšmė:
1 – paprastas
2 – skubus
5 Mokėtojo sąskaitos nr. C35* Mokėtojo sąskaitos numeris IBAN formatu
6 Mokėtojo pavadinimas C200 Mokėtojo vardas ir pavardė / Pavadinimas
7 Mokėtojo asmens kodas / Registracijos nr. C11 Mokėtojo asmens (juridinio asmens) kodas
8 Mokėtojo kredito įstaiga C11 BIC formatas, pvz. EVIULT21XXX
9 Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje C16 Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, pagal kurį gavėjas gali identifikuoti mokėtoją
10 Pradinio mokėtojo sąskaitos nr. C35 Pradinio mokėtojo sąskaitos numeris
11 Pradinio mokėtojo vardas ir pavardė / Pavadinimas C140 Pradinio mokėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas
12 Pradinio mokėtojo asmens kodas / Registracijos nr. C11 Pradinio mokėtojo asmens (juridinio asmens) kodas
13 Gavėjo sąskaitos nr. C35* Gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu
14 Pavadinimas C200* Gavėjo vardas ir pavardė / Pavadinimas
15 Gavėjo asmens kodas / Registracijos nr. C11 Gavėjo asmens (juridinio asmens) kodas
16 Gavėjo kredito įstaiga C11 BIC formatas, pvz. EVIULT21XXX
17 Kliento kodas mokėtojo informacinėje sistemoje C16 Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, pagal kurį mokėtojas gali identifikuoti gavėją
18 Galutinio gavėjo sąskaitos nr. C35 Galutinio gavėjo sąskaitos numeris
19 Galutinio gavėjo vardas ir pavardė / Pavadinimas C140 Galutinio gavėjo vardas, pavardė arba pavadinimas
20 Galutinio gavėjo asmens kodas / Registracijos nr. C11 Galutinio gavėjo asmens (juridinio asmens) kodas
21 Suma N14* Centai neatskiriami tašku ar kableliu. Vietoje 50,25 rašoma 5025
22 Valiutos kodas C3* Valiutos kodas pagal ISO standartus
23 Įmokos kodas C28 Kliento nurodytas įmokos kodas
24 Mokėjimo paskirtis C300* Kliento nurodyta mokėjimo paskirtis
25 Archyvo kodas C50 Kodas, kurį kredito įstaiga suteikia kiekvienai operacijai. Tik eksportui

Tarptautinio mokėjimo nurodymų dokumento importo struktūra

Bylos plėtinys turi būti taresis (vardas nesvarbu). Pavyzdžiui, tarptautiniai.taresis.

Eil. nr. Pavadinimas Dydis Pastabos
1 Numeris C10* Pervedimo unikalus numeris
2 Data C8 Formatas: YYYYMMDD
3 Operacijos atlikimo data N6 Formatas: YYYYMMDD
4 Mokėjimo rūšis (prioritetas) N1* Galima reikšmė:
1 – paprastas
2 – skubus
3 – labai skubus
5 Valiuta C3* Valiutos kodas pagal ISO standartus
6 Debeto valiuta C3 Internete nenaudojamas
7 Suma N14* Centai neatskiriami tašku ar kableliu. Vietoje 50,25 rašoma 5025
8 Mokėtojo sąskaita C35* Mokėtojo sąskaita
9 Kredito įstaigos, kurios prašymu vykdomas pervedimas, BIC C11 -
10 Korespondento banko S.W.I.F.T. C11 Banko korespondento SWIFT kodas. Rašomas didžiosiomis raidėmis. Būna 8 arba 11 simbolių dydžio
11 Gavėjo banko sąskaita korespondentiniame banke C34 Banko korespondento sąskaita
12 Korespondento banko pavadinimas 1 C35 Banko korespondento pavadinimas
13 Korespondento banko pavadinimas 2 C35 Banko korespondento pavadinimas
14 Korespondento banko adresas 1 C35 Banko korespondento adresas
15 Korespondento banko adresas 2 C35 Banko korespondento adresas
16 Gavėjo banko S.W.I.F.T. C11 Banko SWIFT kodas. Rašomas didžiosiomis raidėmis. Būna 8 arba 11 simbolių dydžio
17 Gavėjo banko kodas C34 -
18 Gavėjo banko pavadinimas 1 C35* Gavėjo banko pavadinimas dedamas į 2x35 simbolių laukus
19 Gavėjo banko pavadinimas 2 C35 -
20 Gavėjo banko adresas 1 C35 Banko adresas dedamas į 2x35 simbolių laukus
21 Gavėjo banko adresas 2 C35 -
22 Gavėjo sąskaita C35* Gavėjo sąskaita
23 Gavėjo pavadinimas 1 C35* Gavėjo pavadinimas dedamas į 2x35 simbolių laukus
24 Gavėjo pavadinimas 2 C35 -
25 Gavėjo adresas 1 C35* Gavėjo adresas dedamas į 2x35 simbolių laukus
26 Gavėjo adresas 2 C35 -
27 Mokėjimo ypatumai 1 C35 Mokėjimo paskirtis. Dedama į 4x35 simbolių laukus
28 Mokėjimo ypatumai 2 C35 -
29 Mokėjimo ypatumai 3 C35 -
30 Mokėjimo ypatumai 4 C35 -
31 Užsienio banko mokesčiai C1* Galima reikšmė:
1 – tik mokėtojas
2 – ir mokėtojas, ir gavėjas
3 – tik gavėjas
32 Gavėją informuoti teleksu C1 Galima reikšmė:
0 – neinformuoti
1 – informuoti
33 Gavėją informuoti telefonu C1 Galima reikšmė:
0 – neinformuoti
1 – informuoti
34 Telefono numeris informavimui C20 -
35 Komisinių mokesčių sąskaita C20* -
36 Komisinių mokesčių sąskaitos valiutos raidinis kodas C3* -
37 Banko tarpininko SWIFT C11 Internete nenaudojamas
38 Banko tarpininko pavadinimas C70 Internete nenaudojamas
39 Banko tarpininko sąskaita C35 Internete nenaudojamas
40 Archyvo kodas C50 Internete nenaudojamas

Pervedimo bylos importavimas .xls failo pagalba

Bylą pervedimų importavimui galima suformuoti ir .xls formato faile. Tam reikia įrašyti pervedimo duomenis nurodytus pavyzdiniame faile ir nukopijuoti juos į .mokesis plėtinio bylą.
Jeigu jus negalite sukūrti .mokesis plėtinio bylos, nukopijuokite tekstą į paprastą .txt formatą, išsaugokite ir pervadinkite plėtinį į mokesis, pvz., „pervedimai.txt → pervedimai.mokesis“.

Pastaba Prašome atkreipti dėmesį
 • Duomenų ir laukelių eiliškumas yra privalomas.
 • Nurodyti duomenys turi būti tikslūs, be jokių papildomų simbolių, raidžių ar skaičių.
 • Pervedimo data atitinka bylos įkėlimo datą, o pervedimo atlikimo datos laukelyje galima nurodyti bet kokią datą iki 2 metų į priekį nuo bylos įkėlimo dienos.
 • Abi datos turi prasidėti metais ir baigtis diena ir negali būti atskirtos tarpais, taškais, brūkšniais ar kitokiais ženklais.
 • Mokėtojo sąskaitos laukelyje reikia nurodyti mokėtojo sąskaitą IBAN formatu arba sąskaitos numerį Paysera sistemoje.
 • Mokėtojo pavadinimas atitinka arba fizinio asmens vardą ir pavardę, arba juridinio asmens pavadinimą su teisinio statuso trumpiniu.
 • Mokėtojo kodo laukelyje reikia nurodyti fizinio arba juridinio asmens kodą.
 • Gavėjo sąskaitos laukelyje galima nurodyti telefono numerį su valstybės kodu, pilną gavėjo pašto adresą, sąskaitos numerį IBAN formatu, arba gavėjo sąskaitos numerį Paysera sistemoje.
 • Gavėjo pavadinimo laukelyje reikia įvesti arba fizinio asmens vardą ir pavardę, arba juridinio asmens pavadinimą su teisinio statuso trumpiniu.
 • Suma turi būti nurodyta centais, neišskiriant kableliais ar taškais.
 • Valiuta – valiutos raidinis kodas pagal ISO standartus (pvz., EUR – euras).
 • Tuščių laukelių (pvz., tarp mokėtojo kodo ir gavėjo sąskaitos) trinti negalima, jie atitinka reikšmes LITAS-ESIS formato byloje.
 • Pirmos eilutės su laukelių pavadinimais kopijuoti nereikia. Duomenis kopijuojami nuo pirmo pervedimo numerio iki vienos eilutės po paskutinės pervedimo paskirties.

Pavyzdines pradinio .xls ir galutinio .mokesis plėtinio bylos.
Jei iškilo klausimų, prašome kreiptis į klientų aptarnavimo centrą.

XML (pain.001.001.03 ) formatas

Kliento inicijuojamas kredito pervedimo pranešimas siunčiamas į mokėtojo banką, prašant nurašyti lėšas iš mokėtojo sąskaitos ir pervesti į gavėjo sąskaitą. Pranešimas taip pat gali būti naudojamas kredito pervedimą inicijuojančiai šaliai turint įpareigojimą siųsti mokėjimo nurodymą mokėtojo vardu. Banko teikiamas sąskaitos išrašo pranešimas siunčiamas sąskaitos savininkui pateikiant visas sąskaitoje įvykdytas operacijas už pasirinktą praeities laikotarpį.

Kiekvienas kredito pervedimo pranešimo elementas remiasi ISO20022 XML standarto „pain.001.001.03“ (CustomerCreditTransferInitiationV03) pranešimo elementų apibrėžimais, kurių išsamus aprašymas pateikiamas čia .

Pranešimo elementų aprašymą galite rasti čia.

Pavyzdinį .xml failą rasite čia.

Simbolių rinkinys

Simbolių rinkinys – tai aibė ženklų, kuriuos galima naudoti pranešimų elementuose. ISO 20022 XML pranešimai pritaikyti įvairiakalbei aplinkai. Ženklams koduoti naudojamas UTF-8. Bankai ir jų klientai privalo palaikyti lotynų ženklų rinkinį, kuris plačiai naudojamas tarptautinėje komunikacijoje. Visuose SEPA reikalavimus atitinkančiuose tarpuskaitos namuose leistini tokie ženklai:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , ‘ + Tarpas ; & (simboliui & pateikti), " (simboliui “ pateikti)

Dauguma SEPA sistemos komercinių bankų, užsienio bankų filialų ir atstovybių, kitų kredito ir finansų įstaigų nacionaliniams SEPA mokėjimams naudoja ir lietuvių kalbos abėcėlės simbolius.

Visi kiti UTF-8 koduotės simboliai siunčiamuose ir gaunamuose mokėjimuose yra konvertuojami pagal EMT rekomenduojamą konversijos lentelę , kuri atitinka geriausią praktiką.

Pranešimų struktūra

XML dokumentas yra aprašomas schema, parašyta specifine XSD kalba (angl. XML Schema Definition). Šios schemos aprašo dokumento žymas (XML Tag), jų struktūrą ir eilę. Taipogi gali nurodyti kodus, kurie leidžiami tam tikriems duomenims, ar duomenys privalomi / neprivalomi, galimų atvejų (ar pasikartojimų) skaičių ir t. t.).

Bendra XSD schema kredito pervedimo pranešimui pain.001.001.03 pateikta: čia.

Duomenų byla, kurioje yra pranešimas pain.001.001.03 yra tokios struktūros:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd">
  <!-- Pranešimo turinys -->
</Document>
          

Duomenų byloje turi būti vienintelė žyma, kurioje yra vienintelis XML pranešimas, nebent mokėjimo paslaugų teikėjas ir klientas susitaria kitaip.

Pranešimo turinį sudaro šios dalys:

 • A. Group Header. Šis blokas privalomas ir gali būti tik vienas. Jo sudėtyje yra savybių visuma, bendra visoms atskiroms operacijoms, įtrauktoms į šį pranešimą (pvz.: pranešimo sukūrimo data ir laikas, pranešimą sudarančių operacijų skaičius ir kt.).
 • B. Payment Information. Šis blokas privalomas ir gali būti pasikartojantis. Jo sudėtyje yra debetuojamai mokėjimo nurodymo pusei priskiriamas savybių rinkinys, kuris nurodomas inicijuojant kredito pervedimą (pvz.: mokėtojo pavadinimas, operacijos rūšis ir kt.), ir vienas arba keli Transaction Information.
 • C. Transaction Information. Šis blokas privalomas ir gali būti pasikartojantis. Jo sudėtyje yra elementų aibė, naudojama pateikti atskiros operacijos informaciją pranešime. Čia nurodomas gavėjas, mokėjimo paskirtis ir kt.

Payment Information ir Transaction Information blokų skaičius nurodomas Group Header bloke.